ADEEA

art-design-education-exchange with Africa

Seminar at the University of Art and Design, Helsinki 13th to 15th of June, 2001

 

Project presentations
GOIGIN KÄSITYÖKOULU

Kädenojennus ammattitaidottomille tansanialaisille nuorille
Suomalaiset käsityöalan ammattilaiset ovat rakentaneet yhteistyössä tansanialaisen naisjärjestön Getting Old Is to Grown (GOIG) kanssa Käsityön koulutus- ja toimintakeskuksen Dar es Salaamin esikaupunkialueelle Tansaniaan. Koulun toiminta alkoi syksyllä 1991 vuokratiloissa. Oman keskuksen rakennukset kalustoineen luovutettiin GOIGille vuoden 1996 lopulla. Koulutuskeskuksessa opetetaan mm. kankaan-kudontaa, ompelua, värjäämistä, kivenhionta ja korujen valmistusta. Koulutuskeskuksen yhteydessä toimii lasten päiväkoti ja myymälä, jossa myydään sekä oman talon että muiden käsityöläisten tuotteita.

GOIGin käsityön koulutuskeskus on virallinen ammattikoulu Tansaniassa mutta ei saa ollenkaan valtion avustuksia. Ammatillinen koulutus kestää kaksi vuotta. Lisäksi järjestetään lukuisia lyhytkursseja. Kouluvuonna 2000 opiskelijoita oli 135 opiskelijaa. Opiskelijat tulevat köyhistä oloista, monet suoraan kadulta ilmaan mitään pohjakoulutusta. Koulutuskeskuksessa on vaatimaton oppilasasuntola ja vierashuoneita. Vierashuoneissa on myös matkailijoiden mahdollista majoittua.
Vierashuoneet ovat olleet ensisijaisesti suomalaisten harjoittelijoiden käytössä.

GOIG eli Getting Old Is to Grow oli alkuaan koulutettujen työelämästä vapautuneiden naisten järjestö. Nyt toiminnassa on mukana myös miehiä. Järjestö pyrkii toiminnallaan edistämään vähempiosaisten naisten ja nuorten mahdollisuuksia saada ammatillista koulutusta ja muita ammatillisessa työssä tarvittavia tietoja ja taitoja.
GOIG pyrkii vahvistamaan tansanialaisten perinteistä ammattitaitoa, kulttuuri-identiteettiä sekä naisten taloudellista ja henkistä itsenäisyyttä järjestämällä koulutusta ja tuotteiden myyntiä. GOIGin koulusta kertova video suomen tai englanninkielisenä on saatavissa Raili Mähöseltä. Hinta 200 mk. Videon tuotto menee oppilasruokailun tukemiseen.


GOIGin kummit

GOIGin käsityökoulu on perustettu ammatti-kouluksi niille, joilla ei ole muuta mahdollisuutta päästä ammatilliseen koulutukseen. Vain hyvin harvalla tansanialaisnuorella on mahdollisuutta maksaa opiskelua yksityiskoulussa, vaikka kustannukset ovat suomalaisittain hyvin vähäiset. Kadulta kouluun tulevilla ei ole edes perhettä tukenaan. Kummien maksama avustus on koulun toiminnan elinehto. Kummien lahjoittamat varat menevät lyhentämättöminä opiskelijoiden opintokuluihin.

Monet koululuokat ovat toimineet myös kummeina ja solmineet tätä kautta kansainvälisiä yhteyksiä. Merkittävin näistä kummikouluista lienee Hämeenlinnan Kirkonkulman koulun ala-aste, jonka oppilaat ovat maksaneet viikkorahoillaan mm. polion invalidisoiman Thomaksen opiskelun GOIGissa. Thomas oli lisäkoulutuksessa kauden
-99-00 Lappeenrannan ammattikorkeakoulussa ja toimii nyt opettajana GOIGin koululla. Tule mukaan kehittämään ammatillista koulutusta Tansaniassa!
Voit auttaa ottamalla yksin tai joukolla tansanialais-nuoren kummioppilaaksesi. Yhden vuoden opiskelu maksaa n. 2500,- mk. Se sisältää lukukausimaksut, opetustarvikkeet, päivittäiset ateriat ja asumisen asuntolassa tai koulumatkojen maksut. Saat kummiopiskelijan yhteystiedot ja voit halutessasi olla häneen yhteydessä suoraan.
Voit auttaa myös lahjoittamalla After-GOIG- rahastoon, jolla autetaan Goigilta valmistuneita oman yritystoiminnan aloittamisessa. Voit myös auttaa antamalla talkootyöpanoksesi tai ostamalla GOIGin koulun tuotteita - tuotto käytetään Goigin toiminnan tukemiseen. Kummioppilasasioita hoitaa
Johanna Nyyssönen

Vastuuhenkilöiden yhteystietoja:

Goig-tuotteet, tapahtumat, tiedotus,
Käsiteollisuuden tutkimusseura ry:n
varapuheenjohtaja Arja Okkonen
Kuninkaantie 22
47460 Hiisiö
Puh. 05-3664 741
040-594 2294
arja.okkonen@arja-miina.inet.fi

Goig-video:
Raili Mähönen
Puh. 017-554 2055
raili.mahonen@designkuopio.fi

Harjoitteluasiat Suomessa
Tarja Wallius
Puh. 017-263 3738
tarja.wallius@kolumbus.fi

Harjoittelu- ja työlupa-asiat Tansaniassa:
GOIG Vocational Handicraft Centre/
P.O.Box 34048
Dar es Salaam
Tanzania
Tel. +255-22-2628101
Koulun johtaja:Fuhiya W Kishimbo
fwkishimbo@lycos.com
tai GOIG-yhdistyksen sihteeri Selina Meta

Kummioppilasasiat:
Johanna Nyyssönen
Kalastajankuja 6.A.9
02230 Espoo
Puh. 09 -888 2747
050-525 6081
johanna.nyyssonen@kolumbus.fi

Keräyslupa 1.05.2001 OKU 759A

Pienistä puroista kasvaa suuri virta.