ADEEA

art-design-education-exchange with Africa

Seminar at the University of Art and Design, Helsinki 13th to 15th of June, 2001

 

Project presentations
NGORUn taidekasvatushanke Kenian keskusylängöllä
Taidekasvatuksen osaston keväällä 1997 saama haaste lähteä mukaan kuvataiteen ja muotoilun opetuskokeiluun Keniassa oli liian kiinnostava ohitettavaksi. Oletimme, että Kenia-hankkeessa voisimme tutustua afrikkalaiseen elämäntapaan ja opiskella kulttuurien kohtaamista käytännössä. Pedagoginen tilannetajumme ja joustavuutemme joutuisi terveellisesti koetukselle. Joillakin osastomme opiskelijoilla, tuleville kuvataideopettajilla olisi mahdollisuus ikimuistoisiin oppimiskokemuksiin afrikkalaisessa ympäristössä. Suomalaisen kuvaamataidonopetuksen tietotaito kehitysyhteistyön palveluksessa saisi kokeilumaastonsa, taidekasvatuksen osasto afrikkalaisen etäpisteen.
Kehykset
Art and Design in Ngoru School-projektimme on mukana laajemmassa Suomen Ortodoksisen lähetyksen koordinoimassa ja Suomen ulkoasiainministeriön tukemassa kehitysyhteistyöhankkeessa, jota toteutetaan Mukurwe-inin kylässä, Nyerin alueella noin 150 kilometrin päässä Nairobista. Hanke oli edennyt jo pitkälle taidekasvatuksen osaston lähtiessä mukaan. Pari kaksikerroksista koulurakennusta oli valmiina ja kolmas suunnitelmissa. Opetustyö oli täydessä käynnissä. Toimittuaan muutaman vuoden suomalaisen rahoituksen turvin, joskin alusta saakka kenialaisen rehtorin ja opettaja- sekä henkilökunnan voimin, koulu siirtyi vuonna 1998 Kenian valtion omistukseen, jolloin opettajien nimittäminen ja palkkaus siirtyi valtiolle ja koulu liittyi virallisesti kenialaisen koulujärjestelmän osaksi. Opettajien palkkoja lukuunottamatta muut koulun menot tulisi hoitaa oppilaitten lukukausimaksuilla, joista osa on suomalaisten säännöllisiä kummiavustuksia.
Omassa taideopetuksen osahankkeessamme on tähän mennessä toteutunut kaksi kuuden viikon mittaista kenttätyöjaksoa sekä lyhyt evaluaatio- ja haastatteluvierailu syksyllä 2000. Kesä-heinäkuussa 1998 Riikka Ajanki ja Nina Paajanen toteuttivat pilottihankkeen Ngorussa. Heidän pedagogisen toimintansa kattavana ideana oli oppilaitten ohjaaminen oman yksilöllisen ja kulttuurisen identiteettinsä vahvistamiseen taiteellisen toiminnan avulla. Heidän tutkimusprojektinsa tuloksen valmistui lopputyö osittain multimediamuotoinen MindBar v.1999. Outi Mäkinen ja Päivi Määttä toteuttivat oman valokuvaukseen ja keskittyneen kurssinsa Ajangin ja Paajasen jälkeen. Lisäksi he ovat kartoittaneet suomalaisten taiteilijoiden ja taidekasvattajien Itä-Afrikassa toteuttamia projekteja. Uusin lopputyöprojekti on Elina Topparin pyrkimys kuvailla ja pohtia kenialaista taidekasvatuskenttää yhden hyvin tuntemamme kenialaisen kuvataideopettajan Teresa Wambui Gituin kertomusten, kuvausten ja toiminnanvalossa. Teresa Gitui vieraili kutsustamme Suomessa syksyllä 1999. Hänet nimitettiin Kenian valtion toimesta Ngorun koulun taideopettajaksi nimenomaan sillä perusteella, että suomalaiset ovat Ngorussa sitoutuneet taideopetuksen kehittämiseen ja jo aloittaneet taideopetustoiminnan.
Teresa Gitui on keskeinen yhteistyökumppanimme, jonka tulo mukaan hankkeeseen ankkuroi sen entistä paljon vankemmin paikalliseen todellisuuteen. Taideopetuksen mukanaolo lukion opetussuunnitelmassa ei Keniassa ole kovin tavallista varsinkaan maaseutukouluissa. Jo tarvittavien materiaalien ja välineiden hankkiminen on vallitsevassa niukkuuden tilassa, suoranaisessa köyhyydessä monin paikoin taloudellisesti ylivoimaista. Art and design-aineen opettajien koulutus on kuitenkin järjestelmällistä. Oikeuden kuvataideopettajan virkaan saa BA-tasoisella kuvataideopettajan koulutuksella, mutta Kenyatta-yliopistossa Nairobissa opintoja voi jatkaa MA- tutkintoon. Taiteellisiin jatko-opintoihin on mahdollisuus myös Nairobin yliopistossa, jonka kanssa Taideteollinen korkeakoulu on solmimassa yhteistyösopimusta. Olemme jo kytkeneet yliopiston Muotoilun laitoksen johtajan, Odoch Pidon mukaan yhteistyöverkostoomme oman
hankkeemme asiantuntijatahona.
Periaatteita ja tavoitteita
Opetusharjoittelu ja tutkimustyö Afrikassa on erityinen kuvataideopettajaksi valmistuvan opiskelijanmahdollisuus. Sen myötä olemme kehittämässä uusia ja ajankohtaisia opiskelun ja toiminnan tutkimisen strategioita. Siinä mielessä siis on kyse koulutuksellisesta, nimeomaan suomalaisia opiskelijoita kouluttavasta toiminnasta.Taideopiskelijan saamat kokemukset kenialaisella maaseudulla ovat selvästi sekä esteettisesti että eettisesti erittäin merkittäviä ja vaikuttavat vahvasti hänen käsitykseensä itsestään ihmisenä, taiteilijana ja opettajana. Me Ngoru-hankkeen Art and Design-osuuden suomalaiset toimijat olemme kuitenkin myös vahvasti sitoutuneet suomalaisen kehitysyhteistyön yleistavoitteisiin, jotka on helppo kokea mielekkäiksi joskin hyvin vaativiksi. Kysymme jatkuvasti, mikä on taide- ja muotoilutoimintojen merkitys ja anti parhaimmillaan tässä kehitysyhteistyön ja monikulttuurisuuden kontekstissa, kenialaisten nuorten todellisuudessa? Miten osaltamme voimme edistää tasa-arvon, naisten itsenäisyyden ja yrittäjyyden ja kestävän kehityksen toteutumista? Miten taidekasvatuksen osaston asiantuntemus ja hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden ja opettajien voimavarat ja projektiimme saatu rahoitus tulisi täsmäsuunnata?
Olemme edenneet tutkivasti ja pienin askelin. Olemme välttäneet kuvitelmaa oman osaamisemme ja tietämisemme erinomaisuudesta afrikkalaisessa ympäristössä. Olemme hyväksyneet asenteen, ettemme voi tietää, miten meidän tulee toimia, ennenkuin olemme riittävästi sisällä asioissa, ja, että vaikka tuomme koululle kalustoa, välineitä ja materiaaleja ja oman työpanoksemme, olemme itse myös saamapuolella, vastaanottamassa ja oppimassa.

Meri-Helga Mantere
Ngorun taide- ja muotoiluhankkeen suomalainen vastuuhenkilö, joka on vieraillut Ngorussa kolme kertaa paikallisten olosuhteiden tutkimisen, yhteistyöverkoston kehittämisen, suunnittelun ja ideoinnin sekä evaluoinnin merkeissä