TAIDEKASVATUKSEN TUTKIMUSSYMPOSIUM 7.-8.10.2010

TAIDE, YHTEISKUNTA JA MUUTOS

Taide elää sisällöllisissä ja rakenteellisissa muutoksissa, kun se raivaa alaa valkoisten kuutioiden ja mustien laatikoiden ulkopuolelle. Taiteen kääntyminen kohti sosiaalisia ja yhteisöllisiä käytäntöjä haastaa perinteisen kuvan taiteilijasta ja taiteesta. Taiteilijat ovat yhä useammin yhteiskunnan eri sektoreilla toimivia moniosaajia.

Jos taide ei pysy paikallaan, miten ja missä taiteen/taiteessa oppiminen tapahtuu? Mitä tarkoittaa pedagoginen tapahtuminen ja toteutuminen taiteessa? Minkälainen on taiteilijan ja taidekasvattajan vastuu yhteiskunnallisesti ja pedagogisesti? Oppimista ja oivaltamista ei voi välttää tietoyhteiskunnassa mutta kuka vastaa siitä, että oivaltaminen on iloista, elämänmyönteistä ja ottaa huomioon ihmissielun tarpeet?Nämä ja monet muut kysymykset nousevat taiteilijan työn yhteiskunnallisen ja kasvatuksellisen merkityksen tiedostamisesta.

HOLLO-Instituutin ja Aalto yliopiston yhteistyössä järjestämässä ensimmäisessä taidekasvatuksen tutkimussymposiumissa tarkastelemme taiteen, yhteiskunnan ja muutoksen kosketuspintoja. Kysymme, mikä on se muutos, jonka taide tuo kasvuun, oppimiseen ja yhteiseloomme.

Symposiumiin on vapaa pääsy. Ilmoittautumiset 1.10.2010 mennessä
Kirsti.Niemensivu@aalto.fi

Paikka

Aalto-yliopisto Taideteollinen korkeakoulu Taiteen laitos Hämeentie 135 C 8.krs luentosali 822 ja 6.krs 6036B Helsinki

Ohjelma

Torstai 7.10.2010

9.30 - 10.00 HOLLO-Instituutti ja taiteiden pedagoginen tutkimus

10.00 - 11.00 TaM Taneli Tuovinen, Aalto-yliopisto Taiteellisen toiminnan tärkeäksi puhumisesta Professori Silja Rantanen, Kuvataideakatemia Taide ja keksimiskyvyn ihanne

11.00 - 11.15 Tauko

11.15 - 12.15 Kutsuttu puheenvuoro professori Teemu Mäki, Aalto-yliopisto Taide yhteisten arvojen testaajana ja luojana

12.15 - 13.15 Lounas

13.15 - 14.15 Kutsuttu puheenvuoro lehtori Marjo Räsänen, Turun Yliopisto Taideopettaja kulttuurikasvattajana

14.15 - 14.30 Tauko

14.30 - 16.30 MuM Hanna Nikkanen, Sibelius-Akatemia Koulun juhlilla kohti parempaa arkea?
TaM Jussi Mäkelä, Tampereen Yliopisto Radikaalin taidekasvatuksen manifesti
TaM Pirjo Seddiki, Aalto-yliopisto Taidekasvatus markkinoilla/ Taide yhteiskuntaa parantamassa?
MuT Leena Unkari-Virtanen, Sibelius-Akatemia Kaipuu 'paikkaan nimeltä musiiki' -klassisen muusikon metaforat ja narratiivit murroksessa

16.30 - Illanvietto 6 krs

Perjantai 8.10.2010

9.30 - 11.00 TaT Karoliina Kiil, Aalto-yliopisto Rakkaus ja viha opetussuhteissa

TaM Jouni Kiiskinen, Aalto-yliopisto Aleksanteri Ahola-Valon taide hyvään kasvattamisen välineenä

KuM Antti Majava, Kuvataideakatemia ja KTT Paavo Järvensivu, Aalto-yliopisto Taiteen rooli matkalla degrowth-yhteiskuntaan

11.00 - 11.15 Tauko

11.15 - 12.15 Kutsuttu puheenvuoro prof Anne Bamford, University of Arts, London The role of the arts within society

12.15 - 13.15 Lounas

13.15 - 15.15 FL, TaM Kaija Hannula, Jyväskylän AmK Kaksi puistoa - kaksi kokemusta, osallistava ympäristötaide taidekasvattajana?

TaT Kirsi Heimonen, Helsingin Diakonissalaitos Taiteen paikaton paikka hoitokodissa

TeT Helka-Maria Kinnunen, Teatterikorkeakoulu Kaikki ihmiset ovat kokonaisia (ja taide tuo sen esiin)

FM, KM Päivi Venäläinen, Jyväskylän yliopisto Oppimisteoriat jaettuna nykytaiteella

15.15 - 15.30 HOLLO-Instituutin ensimmäisen tutkimusymposiumin päätös ja katse seuraavaan