Tallentaminen CD:lle


Cd:lle tallenataminen on helppo tapa varastoida suuria tiedostoja kuten kuvia. Cd:n kapasiteetti verrattuna esim. 100MB:n Zip- levykkeisiin on moninkertainen (Yhden CD- levyn tallennuskapasiteetti 650MB/700MB).

Tässä osiossa on "step by step" ohjeet CD:lle tallentamista varten. Ohjeet on kirjoitettu vastaamaan työtilan Pc -tietokoneissa olevien polttavien asemien ohjelmistoa.(Easy CD Creator 4)

CD-r/CD-rw

Poltettavia CD- levykkeitä on kahdenlaisia. CD-r levykkeiden ominaisuutena on kertapolttoisuus, joka käytännössä tarkoitta, että niihin voidaan varastoida tietoa niin kauan kuin levyllä on tilaa. Siis CD-r levyä ei tarvitse polttaa kerralla vaan siihen voi lisätä tiedostoja eri polttosessioissa.
CD-rw levykkeiden ominaisuutena on, että niitä voidaan käyttää kuten levykkeitä. Eli niistä voi poistaa ja lisätä tietoa. Huonoina puolina nässä on, että itse polttamistapahtuma kestää kauemmin, ne ovat kalliimpia levyjä ja kaikki tavalliset CD-asemat eivät pysty toistamaan levyä. Eli usein tarvitaan polttava CD-asema, jotta saadaan levyllä olevat tiedostot näkyviin. CD-r levyissä ei tällaista ongelmaa ole.


Mistä tunnistaa onko kädessä CD-r va CD-rw levy?
Levyn etikettiin on yleensä merkitty kumpi em. levyistä se on. Lisäksi CD-r levyjen hinnat ovat huomattavasti halvempia kuin CD-rw (n.20mk)levyt.CD-r levylle tallentaminen

Esivalmistelut
Hae kaikki poltettavat tiedostot tietokoneen omalle kovalevylle. Hyvä tapa on järjestää ne valmiiksi kansioihin, jotta niiden löytäminen on mahdollisimman helppoa.
Laita CD-r levy asemaan. Tunnistat tallentavan(=polttavan) CD- aseman RW- merkinnästä soittimen etupaneelissa.


1.Kaksoisklikkaa työpöydällä olevaa Create CD- ikonia tai aukaise Easy cd Creator 4- ohjelma Start valikosta (Start-> Programs-> Adaptec Easy cd Creator 4-> Create CD).


2. Ohjelma kysyy ensimmäiseksi millaista dataa haluat levylle taltioida.

Data CD käytetään jos haluat taltioida esim. kuvia, tekstitiedostoja, html tai Movietiedostoja.
Audio kohdasta voit tallentaa musiikkia äänilevyltä (CD), netistä löydettyjä MP3- tiedostoja tai WAV-tiedostoja.

CD copier on tarkoitettu kokonaisen CD- levyn kopioimiseen.
3.Tallennettavien tiedostojen määrittely.

Avautuvassa ikkunassa näet neljä näkymää, joista kaksi osoittaa oman tietokoneesi sisältöä (ylemmät ikkunat) ja kaksi CD- levyn sisältöä(alemmat Ikkunat).

Raahaa ylemmästä ikkunasta tallennettavat tiedostot/kansiot, oikeaan alaikkunaan. Jos Levysi sisältää jo aijemmin poltettuja tiedostoja niiden pitäisi tulla nyt näkyviin.
Huom! onnistuneen tallennuksen varmistamiseksi tallenna tiedostosi ennen polttoa tietokoneen kovalevylle. Levykeasemasta tai verkkokansiosta polttaminen saattaa tuottaa vaikeuksia. Samoin muut aukinaiset ohjelmat ja sähköpostin lukeminen häiritsee tallennusta.

Kun olet valinnut kaikki tiedostot, klikkaa ohjelman yläpalkissa olevaa
"create cd" nappulaa.

4. CD määritykset.

Create Options osassa voit käyttää suoraa Create CD kohtaa, koska nykyään tallentavat asemat ovat hyvin luotettavia. Test only toteuttaa koko polttoprosessin muuten, mutta ei tietenkään varsinaisesti tallenna CD:lle. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. Test and Create kohdassa kuluu varsinaiseen tallennukseen kaksinkertainen aika, koska ohjelma tekee "tallennuksen" ensin imitoiden ja sen jälkeen vasta se totetuttaa varsinaisen tallennuksen.

Write Method kohdassa voit määritellä sen voiko CD- levylle lisätä tiedostoja kyseessä olevan tallennussession jälkeen. Close Session and Leave CD Open tarkoittaa, että ohjelma sulkee polttosession, mutta levylle voidaan lisätä tiedostoja esim. viikon kuluttua. Eli kun tallennat CD-r levylle, eikä sinulla ole mitään erityistä syytä, niin jätä levysi auki. CD-r levyä, jota ei ole suljettu, mutta sessio on lopetettu, voidaan lukea tavallisissa CD- rom asemissa. Close CD tarkoittaa , että CD suoljetaan eikä siihen voi tallentaa enää mitään.


5.Kun Olet tehnyt haluamasi valinnat, klikkaa OK. Nyt Ohjelma aloittaa tallennusprosessin. Anna koneen tallentaa rauhassa. Muiden ohjelmien käyttö kesken tallennusprosessia herkästi sekoittaa ohjelmaa sen verran, että se lopettaa tallennuksen ja CD- levystä tulee käyttökelvoton. Kokonaisen CD-r levykkeen poltto ilman testauksia 8x nopeudella kestää n.20 min. CD-rw levylle tallentaminen on hitaampaa.


6. Kun ohjelma ilmoittaa polton onnistumisesta voit poistaa levysi asemasta ja sulkea ohjelman (file -> exit). Kun suljet ohjelman niin se kysyy säilytetäänkö CD layout. Sitä ei tarvitse tallentaa.