[Kurssit]
Tietojenkäsittelyn tasokoe I
OTE I:
Sähköposti ja Internet
 • Käyttöjärjestelmä
 • Oman kansion luominen
 • Tiedostojen siirto kansiosta toiseen
 • Telnet
 • Sähköpostin lukeminen ja lähettäminen
 • Tiedostojen siirto palvelimelta ja palvelimelle
 • Liitetiedostojen lähetys ja vastaanotto

OTE II
OTE II:
Tekstinkäsittely (Microsoft Word)
 • Wordin perusteet
 • Oikea kirjoitustapa
 • Sivun asetukset
 • Tyylit, tyylien ulkoasun määrittely
 • Sivunumerointi ja osiot
 • Tiedoston tallentaminen

Tietojenkäsittelyn tasokoe III
OTE III:
Kuvankäsittely (Adobe Photoshop)
 • Digitaalisen kuvan käsitteitä
 • Photoshopin käyttö
 • Kuvan skannauksen perusteet
 • Kuvan koko ja tarkkuus
 • Värikorjaus
 • Kuvan tallentaminen
 • Eri tallennusmuodot

Tietojenkäsittelyn tasokoe IV
OTE IV:
Taitto (Adobe Pagemaker)
 • Pagemakerin käyttö
 • Master-pohjat ja sivunumerointi
 • Tekstin tuominen ja juoksutus
 • Kuvien tuominen tekstin sekaan
 • Tekstin kierrätys kuvien ympäri
 • PDF, Portable Document Format

Palautetta ja arvioinnin tasokokeista ja niihin liittyvästä opetuksesta voi antaa turvallisesti lomakkeella verkossa: http://arted.uiah.fi/palaute/tasokokeet.html .

Kysymyksiä ja vastauksia yleisesti tasokokeista löytyy täältä, ja yksityiskohtaisemmat kysymykset ja vastaukset löytyvät kunkin tasokokeen (I, II, III, tai IV) omilta sivuilta.


[Ohjeita]   [Sisällysluettelo]   [OTE I]   [OTE II]   [OTE III]   [OTE IV]

Avanto Oy, 2000 - Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston käyttöön