Tasokoe I

Tiedostojen nimistä ja tallennusmuodoista

Nimet säilyvät muuttumattomina myös korpuilla siirrettäessä Windowsin ja Mac OS:n välillä, kun käytät nimenä vain kahdeksaa merkkiä (ja vain kirjaimia tai numeroita, ei välilyöntejä, pistettä jne), ja lisäät sen perään tiedoston muotoa vastaavan päätteen.
 
Macintosh tietää yleensä, mikä ohjelma on luonut minkäkin tiedoston. Windows tunnistaa tiedoston tyypin yllämainitusta päätteestä.
 
Windowsissa tiedoston nimen loppuosaa ei yleensä näytetä. Jos Microsoft Word-tiedostosi nimi näyttää Windowsissa olevan vaikkapa lopput2, se näkyy Mac OS:ssa tiedostona lopput2.doc ja päinvastoin.
 
 
Tiedostojen päätteitä (eli tarkenteita):
.doc
Microsoft Word-tiedosto (Word Document)
 
.gif
GIF (Graphic Interchange Format) -kuva. Avautuu kaikilla selaimilla, ja kaikilla kuvankäsittelyohjelmilla, mutta ei kaikissa taitto-ohjelmissa.
 
.jpg
JPEG-kuva. Avautuu kaikilla selaimilla, ja kaikilla kuvankäsittelyohjelmilla, ja suurimmassa osassa taitto-ohjelmia.
 
.png
PNG (Portable Network Graphics) -kuva. Avautuu lähes kaikilla selaimilla ja kuvankäsittelyohjelmilla, mutta vain harvoissa taitto-ohjelmissa.
 
.txt
Tekstitiedosto. Aukeaa ihan kaikkialla. Ei sisällä mitään tehosteita (vahvennoksia, kursiivia tms), ja ääkköset menevät monesti ihan sekaisin, samoin rivinvaihdot ovat joskus ongelmallisia.
 
.rtf
Rich Text Format. Tekstimuoto, jossa on yleisimmät tehosteet käytössä. Aukeaa kaikilla tekstinkäsittelyohjelmilla (ja esimerkiksi Pine osaa näyttää sen suoraan).
 
.psd
Photoshop-kuva. Aukeaa vain Photoshopissa ja joissakin harvoissa kuvankäsittelyohjelmissa. Ei yleensä aukea taitto-ohjelmissa.
 
.tif
TIFF-kuva. Aukeaa kaikissa kuvankäsittelyohjelmissa, ja kaikissa taitto-ohjelmissa. Tätä muotoa käytetään paljon taitossa. TIFF-kuvissa voi käyttää LZW-pakkausta, joka pienentää tiedoston kokoa huomattavasti ilman että kuva muuttuu. Jotkin painot eivät pysty LZW-pakattuja kuvia avaamaan.
 
.wpd
Corel WordPerfect-tiedosto. Ei yleensä aukea Wordilla.
 
.dot
Microsoft Word-mallitiedosto (pohjatiedosto eli template). Jos tiedostosi muuttuvat Word-tiedostoista mallitiedostoiksi itsestään, syynä voi olla Word-makrovirus.
 

[ Pääsivulle ]   [ Tehtävät ]   [ Tasokokeet I-IV ]

Avanto Oy, 2000 - Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston käyttöön