Tasokoe I

Selaimet

Tyypillisen selaimen ikkunan osat:
Tyypillisen selaimen ulkonäkö

Back-nappula
Takaisin viimeksi käydylle sivulle. Back-nappulan painamisen jälkeen Forward-nappulalla voi "palata" sille sivulle, jolla painoi Back-nappulaa. Näillä ei ole siis mitään tekemistä sivun linkkien kanssa.
 
Stop-nappula
Jos huomaat, ettei sivu olekaan se, mitä halusit, voit keskeyttää latauksen stop-nappulalla ja siirtyä jonnekin muualle (esimerkiksi kirjoittamalla uuden osoitteen eli URL:n).
 
Sivun osoite eli URL
Kertoo sivun täydellisen osoitteen verkossa. Joskus sivut on toteutettu nk. frame:illa, jolloin selaimessa itse asiassa näkyy useampi sivu kerralla, jolloin sivun osoite on sen sivun osoite, jossa selaimen ikkuna jaettiin frame:ihin.
 
Tilarivi
Kertoo sivun (tai kuvien) latauksen edistymisen, sekä linkin kohteen kun hiiri on linkin kohdalla. Joskus sivujen tekijät laittavat tänne viestejä tai muuta tekstiä.
 
Vierityspalkki (tai palkit) eli hissi
Itse verkkosivun "pinta-alaa" ei ole mitenkään rajoitettu. Sivusta näkyy kerralla selaimen ikkunan kokoinen alue, ja tuota näkyvää aluetta voi hissillä siirtää.

Selaimissa on yleensä lisäksi "kirjanmerkkejä", bookmarks, luettelo mielenkiintoisista sivuista. Yleensä sivuja ei ole tarkoitettu tulostettaviksi, ja joskus esimerkiksi tekstistä saattaa leikkautua puolet pois paperin reunasta tai se voi olla täysin lukukelvotonta. Älä ota tavaksesi tulostaa mielenkiintoisia sivuja.

Joillakin verkkosivuilla voi olla musiikkia, interaktiivisia osia tai muuta vastaavaa; nämä vaativat ns. plug-in:n, lisäpalikan, joka laajentaa selaimen toimintaa. Kutakin erikoislajia varten tarvitaan sitä vastaava plug-in. Ilman plug-in:a sivulla näkyy vain pieni kuvake tai laatikko, ja selain kysyy, haetaanko plug-in. Plug-in:t ovat yleensä käyttäjälle ilmaisia. Selaimesi valmistajan kotisivuilta löytyy linkkejä yleisimpiin plug-in:hin.


Haut internetistä

Verkosta löytyy useita nk. hakumoottoreita, joista voi etsiä erilaisilla hakusanoilla ja kriteereillä mielenkiintosia verkkosivuja. Hakumoottorit eivät rajoitu verkkosivuihin, myös esimerkiksi jotakin tiettyä tiedostoa voi etsiä.

Verkkosivuilta hakumoottorit keräävät tekstiä. Ne käyvät vain niille ilmoitetut sivut läpi, keräten suunnatonta tietopankkia. Parhaimmatkaan hakumoottorit eivät vuoden 2000 alussa kattaneet kuin noin 15% verkkosivuista. Siksi eri hakumoottoreilla voi löytyä hyvin erilaisia sivuja samoilla kriteereillä. Lisäksi eri hakumoottoreista löytyy erilaisia sisältöluetteloita, eräänlaisia kirjastoja, joissa linkit on järjestelty aiheryhmien mukaan.

Muutamia hakumoottoreita:


Kriteeri Tapa 1Tapa 2
Jokin luetelluista sanoista riittää  sana sana sana sana OR sana
Kaikki luetellut sanat  +sana +sana +sana sana AND sana AND sana
Lause  "sana sana sana" "sana sana sana"
Kaikki lauseet  +"sana sana" +"sana sana sana" "sana sana" AND "sana sana sana"
Ehdottomasti ei sanaa  -sana NOT sana

Yleensä kannattaa kokeilla ensin tapaa 1, koska se tuntuu saavan yhä enemmän jalansijaa. Sivuilta löytyy aina tarkempia ohjeita hakumoottorin käytöstä.

Jos etsit suosittua aihetta, usein välttyy enimmiltä roskasivuilta jos haun alkuun kirjoittaa -sex -porn -xxx .


[ Pääsivulle ]   [ Tehtävät ]   [ Tasokokeet I-IV ]

Avanto Oy, 2000 - Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston käyttöön