Tasokoe II

Tekstinkäsittely (Word)

Sisältö

  1. Tiedostojen avaaminen ja tallentaminen
  2. Sivun asetukset ja marginaalit
  3. Muokkaustilat (näkymät)
  4. Tyylien käyttö
  5. Tyylin ulkoasun määrittely
  6. Sivunvaihdot, sivunumerot ja osiot
  7. Sisällysluettelo
  8. Kuvien tuominen Wordiin
  9. Kuvatekstit ja muut luettelot
  10. Sarakkeet, taulukot, Word-grafiikka

Tehtäviä ja niiden vastaukset.

Kysymyksiä ja vastauksia.


[ Tehtävät ]   [ Tasokokeet I-IV ]

Avanto Oy, 2000 - Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston käyttöön