Tasokoe II

Kuvatekstit

 1. Klikkaa kohtaan, johon haluat lisätä kuvatekstin.
   
 2. Valitse (Reference) Insert-valikosta Caption:
  Insert - Caption
   
 3. Muokkaa haluamasi kuvateksti. (Jos valmiit otsakkeet Figure, Table tai Equation ei kelpaa, voit joko luoda uuden otsakkeen, tai vasta lopuksi (Ok:n klikkaamisen jälkeen) vaihtaa otsakkeen haluamaksesi.)
  Klikkaa lopuksi Ok.

Kuvatekstejä käsitellään otsakkeen mukaan täysin itsenäisinä ryhminä. Itse asiassa "kuvatekstejä" ovat yleensä vain ne "captionit", joiden otsake on Figure; Table-otsake on taulukoita ja Equation kaavoja varten. Kullekin otsakkeelle tehdään luettelo erikseen.


Kuvaluettelo

Kuvaluettelon voit luoda samaan tapaan kuin sisällysluettelonkin, valitsemalla Insert-valikosta Index and Tables, Table of Figures -välilehdeltä:
Insert - Index and Tables - Table of Figures

Luetteloiden ulkoasua voi helposti muokata muokkaamalla tiettyjä tyylejä. Sisällysluettelo käyttää TOC-tyylejä, ja esimerkiksi kuvaluettelo käyttää Table of Figures -tyyliä. Helpointa on ensin luoda luettelo (vaikka vain väliaikaisestikin), ja muokata luettelon käyttämiä tyylejä sen avulla.


Ala- ja loppuviitteet luettelona

Esimerkiksi Pagemakeriin täytyy joskus saada kaikki ala- ja loppuviitteet kerralla. Tämä onnistuu helpoiten muokkaamalla tekstiä Normal-tilassa (View - Normal), ja valitsemalla View-valikosta Footnotes. Tällöin ikkuna jakaantuu kahteen osaan, ja alemmassa osassa ovat kaikki ala- ja loppuviitteet. (Samalla voi muuten myös nopeasti varmistaa, että kaikkien ala- ja loppuviitteiden ulkoasu on yhtenäinen!)


Hakemisto

Hakusanat voidaan luoda kahdella eri tavalla: valmiilla hakusanaluettelolla (joka täytyy siis erikseen tehdä, nk. concordance file tai AutoMark-tiedosto), tai kirjoittamalla yksitellen kukin hakusana Mark Index Entry -ikkunan avulla.

Hakusanaluettelo on yksinkertainen Word-dokumentti, jossa on vain taulukko (Table). Taulukossa on kaksi saraketta vaakasuunnassa, ja monta riviä pystysuunnassa. Vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on etsittävä sana, ja oikeanpuoleisessa siihen liittyvä hakusana. Taulukossa on yksi rivi aina etsittävää sanaa tai hakusanaa kohti. (Hakusanan voi antaa myös muodossa Hakusana:Tarkenne, jolloin hakemistoon tulee kunkin hakusanan alle kaikki sen tarkenteet sisennettynä.)

Haluttuun dokumenttiin kaikki hakusanat merkitään kerralla valitsemalla Insert-valikosta Index and Tables, ja Index-välilehdeltä Automark, ja valitsemalla haluttu hakusanaluettelo(tiedosto). Lopuksi täytyy vielä tehdä itse hakemisto erikseen (ks. alla).

Jos haluat lisätä hakusanan (tai hakusanat yksitellen), maalaa ensin tekstistä se hakusana, jonka haluat lisätä hakemistoon. Avaa sitten Mark Index Entry -ikkuna valitsemalla Insert-valikosta Index and Tables, ja Index-välilehdeltä Mark Entry..:
Insert - Index and Tables - Index - Mark Entry
Toista tämä kaikille hakusanoille.

Itse hakemisto luodaan samoin kuin sisällysluettelo. Valitse Insert-valikosta Index and Tables ja Index.


[ Pääsivulle ]   [ Tehtäviä ]

Avanto Oy, 2000 - Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston käyttöön