Tasokoe II

Sivun asetukset ja marginaalit

On tärkeää muistaa tarkistaa sivun asetukset ja marginaalit heti alussa, ja ehdottomasti ennen tulostamista.

Suomessa A4-paperikoko on yleisin. Jos sivun asetuksissa on valittu jokin muu paperikoko (esimerkiksi US Letter), tulostimet pyytävät käyttäjää syöttämään valitun kokoista paperia. Useimmat Postscript-lasertulostimet osaavat skaalata tai rajata tulosteen käytetyn kokoiselle paperille (painamalla Jatka-nappulaa), mutta tällöin marginaalit eivät pidä paikkaansa ja kuvat saattavat litistyä hieman. Muut tulostimet eivät suostu tulostamaan tuollaista dokumenttia ollenkaan, joten paperin koko on aina tarkistettava.

Sivun asetukset saat valittua File-valikosta Page Setup:

Word: File - Page Setup
Word: File - Page Setup

Page Setup -ikkuna vaihtelee hieman tulostimesta riippuen. Nämä kohdat tulee kuitenkin aina tarkistaa:

  • Paper: A4 (olettaen, että käytät A4-kokoista paperia)
  • Custom: No custom page selected
  • Reduce or enlarge: 100%
  • Layout: 1 Up
  • Apply size and orientation to: Whole Document (olettaen, että haluat käyttää näitä asetuksia koko dokumentissasi)

Marginaalit asetetaan joko File-valikosta Document Margins, tai Page Setup -ikkunassa Margins-nappulasta. Alla on kuvassa eri osat ja marginaalit:


Marginaalit

Kirjoita Document Layout -ikkunaan haluamasi marginaalit. Jos haluat, että ne ovat voimassa koko dokumentissa, valitse Apply To: -kohtaan Whole Document.

Word: File - Document Layout (Margins)
File - Document Margins

Word: File - Document Layout (Layout)
File - Document Layout - Layout

Termejä:
 
Top
Ylämarginaali
 
Bottom
Alamarginaali
 
Left
Vasen marginaali
 
Right
Oikea marginaali
 
Gutter
Sidontalisä; ylimääräinen marginaali parittomilla arkeilla vasemmalle, parillisilla oikealle.
 
Header from edge
Ylätunnisteen etäisyys paperin yläreunasta. Ylätunniste tulee tämän ja ylämarginaalin väliin.
 
Footer from edge
Alatunnisteen etäisyys paperin alareunasta. Alatunniste tulee tämän ja alamarginaalin väliin.
 
Different Odd and Even
Parillisille sivuille oma ylä- ja alatunnisteensa, parittomille oma. Jos haluat esimerkiksi sivunumerot ulkoreunaan (joka toiselle sivulle vasempaan, joka toiselle sivulle oikeaan reunaan), tarvitset tätä.
 
Different First Page
(Jokaisen osion) ensimmäiselle sivulle oma ylä- ja alatunnisteensa.

[ Pääsivulle ]   [ Tehtäviä ]

Avanto Oy, 2000 - Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston käyttöön