OTE II

Muokkaustilat eli näkymät

View-valikosta voit valita neljä erilaista muokkaustilaa tai näkymää. Ne eivät vaikuta itse dokumenttiin mitenkään, vaan dokumentti vain näytetään eri tavalla.

Normal
Tavallinen, selkeä muokkaustila. Sivunvaihdot ja osion vaihdot näkyvät katkoviivoina.
 
Web Layout
Näyttää miltä tekstidokumentti tulisi näyttämään jos se tallennettaisiin WWW -sivuna.
 
Print- tai Page Layout
Taitto- ja esikatselutila. Kukin sivu näkyy ruudulla niin kuin se tulostuu paperille, mutta tekstiä voi samalla myös muokata.
 
Reading Layout
Kuten Print Layout, mutta mahduttaa dokumentin sivun näytölle sopivaan kokoon.
 
Outline
Rakenteen hallinta. Työkalupalkissa olevilla numeronappuloilla voit valita, kuinka "syvä" otsikkorakenne näytetään. Otsikoita voit "ylentää" (promote) suuremmaksi nuoli vasemmalle -nappulalla, tai "alentaa" (demote) pienemmäksi nuoli oikealle -nappulalla, ja palauttaa leipätekstiksi kaksoisnuoli oikealle -nappulalla.
 
Dokument Map
Näyttää otsikkorakenteen vasemmalla. Voit liikkua dokumentissä klikkaamalla otsikkoa, voit valita kuinka syvä otsikkorakenne näytetään. Pitkässä dokumentissa liikkuminen osien ja otsikoiden välillä on nopeaa Dokument Mapin avulla.

 

Työkalupalkissa on lisäksi ¶-nappula, jolla voidaan valita näytetäänkö esimerkiksi kappaleenvaihdot ja välilyönnit näkyvällä merkillä, muokkaamisen helpottamiseksi. Nuo merkit eivät koskaan tulostu.

 

View-valikosta voi vaikuttaa näkymään myös muilla tavoin:

Header and Footer (Ylätunniste ja alatunniste)
Tällä saa ylä- ja alatunnisteen muokattavaksi. Samalla aukeaa pieni työkalupaletti.

Word: Header (Ylätunniste): View - Header and Footer

 
Tunnisteet saa piiloon joko valitsemalla View-valikosta uudelleen Header and Footer, tai nopeammin, avautuneen työkalupaletin Close-nappulalla.
Huom. kun ylä- tai alatunnisteessa on tekstiä esimerkiksi sivunumerot, voit aktivoida tunnisteen kaksoisklikkaamalla sitä.
 
Footnotes
Tällä saa ala- ja loppuviitteet muokattavaksi. (Tämä on kätevin Normal-tilassa, jolloin kaikki ala- tai loppuviitteet näkyvät kerralla.)
 
Ruler
Tällä saa viivaimen näkyviin tai piilotettua. Viivaimen kolmioista voi muuttaa valitun kappaleen sisennystä tehokeinona, poikkeuksena käytetystä tyylistä. Viivaimeen voi klikkaamalla asettaa sarkaimia (tab- eli sarkainnäppäin siirtyy aina seuraavan sarkaimen kohdalle). Käytetyn sarkaimen tasauksen voi valita viivaimen vasemmasta reunasta, sarkaimen merkkiä klikkaamalla. Viivaimesta voi poistaa sarkaimia raahaamalla ne viivaimen ylä- tai alapuolelle.

[ Pääsivulle ]   [ Tehtäviä ]

Avanto Oy, 2000 - Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston käyttöön