Tasokoe III

Kuvat julkaisuissa

Julkaisuja varten kuvat kannattaa yleensä tallentaa TIFF-muotoon (.tif). Kuvat kannattaa muokata RGB-värimallissa.

Jos paino ehdottomasti vaatii, kuvat voi muuttaa tai luoda CMYK-värimallissa. Silloin pitäisi ensin tarkistaa painosta Photoshopin CMYK-väriasetukset (File - Color Settings - CMYK Setup), ja mielellään tarkistaa värit vertaamalla painossa tulostettua testikuvaa näytöllä olevaan samaan testikuvaan.

 

Kuvan tulostuskoon ja tarkkuuden määritteleminen

Kun muokkaat tai luot kuvia julkaisua varten, sinun tulee tietää:

 1. Kuvien koot lopullisessa julkaisussa
 2. Painon suosittelemat tarkkuudet väri- ja mustavalkokuville
    TAI
  Painon/tulostimen tarkkuus ja linjatiheys

Tulostuskoko ei ole sama kuin alkuperäisen skannatun kuvan koko, vaan todellakin fyysinen koko lopullisessa julkaisussa. Sinun täytyy päättää se etukäteen. Jos paino suosittelee jotakin tarkkuutta kuvillesi, käytä sitä. Tarkkuuden voi myös päätellä painon tai tulostimen tarkkuudesta ja linjatiheydestä:

 • Jos kuvan tarkkuus on pienempi kuin linjatiheys, yksittäiset kuvapisteet eli pikselit tulevat näkyviin. (Kuvasta tulee "legomainen".)
 • Kuvan sävyt toistuvat parhaalla mahdollisella tavalla jo, kun kuvan tarkkuus on sama kuin linjatiheys.
 • Kuvassa olevat tarkat muodot, kuten esimerkiksi mustat kaaret tai viivat valkoisella pohjalla, toistuvat tarkasti vasta kun kuvan tarkkuus on sama kuin tulostimen tarkkuus.
 • Värikuvia ei kannata tulostaa yli 300 DPI:n, eikä harmaasävykuvia yli 600 DPI:n tarkkuudella, koska ihmissilmä ei erota pienimpiä yksityiskohtia.
 • Mitä tarkemmat kuvat, sen enemmän ne vievät levytilaa, ja sen hitaampaa niiden tulostaminen on. Painoilla voi olla rajoituksia, kuinka suuren ja tarkan kuvan ne pystyvät tulostamaan.
 • Jos kuva on pieni ja kuvia on vähän, arvioi tarkkuus hieman yläkanttiin. Jos kuvia on paljon ja ne ovat suuria, ole kriittinen vaatimasi tarkkuuden suhteen.

Jos sinulla ei ole mitään hajua, käytä tavallisille valokuville 150 DPI, tarkkoja yksityiskohtia sisältäville valokuville 200 DPI ja harmaasävykuville 300 DPI, ja tee yksi kokeilutulostus kustakin.

 


Esimerkki: 300 DPI kuva tulostetaan 300 DPI:n tulostustarkkuudella, 65 linjaa tuumalle.

Alkuperäinen kuva, 300 DPI
1. Alkuperäinen kuva, 300 DPI

300 DPI diffuusiorasteroitu
1. A) 300 DPI kuva diffuusiorasteroitu

300 DPI rasteroitu, 65 LPI
1. B) 300 DPI kuva rasteroitu, 65 LPI


Sama kuva, mutta vain 72 DPI tarkkuudella, tulostetaan 300 DPI:n tulostustarkkuudella 65 linjaa tuumalle.

72 DPI kuva
2. 72 DPI kuva

72 DPI diffuusiorasteroitu
2. A) 72 DPI kuva diffuusiorasteroitu

72 DPI rasteroitu, 65 LPI
2. B) 72 DPI kuva rasteroitu, 65 LPI


Sama jälleen, mutta nyt kuvan tarkkuus on 166 DPI, käytetty laskentakaavaa "neliöjuurten keskiarvon neliö", eli
 
Toinen yhtä hyvä olisi
 

166 DPI diffuusiorasteroitu
3. A) 166 DPI kuva diffuusiorasteroitu

166 DPI rasteroitu, 65 LPI
3. B) 166 DPI kuva rasteroitu, 65 LPI


Lopuksi esimerkki siitä, mitä tapahtuu jos taitto-ohjelmassa ei määrittele kokoa tarkasti oikein: tässä leveys heittää yhden sadasosan suunnitellusta:

297 DPI diffuusiorasteroitu
4. A) 297 DPI kuva diffuusiorasteroitu

297 DPI rasteroitu, 65 LPI
4. B) 297 DPI kuva rasteroitu, 65 LPI


Tärkeää on siis miettiä, onko kuvassa pieniä tarkkoja yksityiskohtia, joiden kontrasti on suuri. Jos niitä ei ole, pienempikin tarkkuus riittää.

Kun kuvan tulostuslaatu on elintärkeää, selvitä painon tai tulostimen tarkkuus (DPI, pistettä tuumalle) ja linjatiheys (LPI, linjaa tuumalle). Mieti käyttämiesi kuvien tulostuskoko - koko julkaisussa - etukäteen, millintarkasti (itse asiassa sitäkin tarkemmin).

Kannattaa käyttää pyöreitä mittoja, esim. 95mm tai 150mm.

Selvitä ensin kuvan koko julkaisussa. Käsittele se vasta, kun koko julkaisussa on selvillä. Käytä riittävää tarkkuutta, niin että voit tallentaa kuvan tulostustarkkuudella julkaisukoossa.

Jos kuvatiedostojen koko/määrä on liian suuri, pienennä vähiten yksityiskohtia sisältävien kuvien tarkkuutta ensin.

Esimerkiksi sarjakuvissa voi olla etua rasteroida kuvat itse. Tällöin niitä käsitellään mustavalkoisina bittikarttakuvina (harvemmin harmaasävykuvina). Tällöin kuvien koko ja tarkkuus on ensiarvoisen tärkeää säilyttää julkaisuohjelmassakin: pienikin heitto pilaa tulostuslaadun - viivat katkeilevat, rasteri kärsii jne. (Vinkki: Jos rasteroit itse, niin vaalenna aluksi harmaasävykuvan keskisävyjä, niin että kuva näyttää haalealta. Lopputulos on parempi.)

Taitto-ohjelmassa säädä tarkkuus samaksi kuin tulostustarkkuus. Tee kuvista tarkasti suunnittelemasi kokoisia.

Tulostaessasi voit myös säätää linjatiheyttä. Suurempi linjatiheys tarkoittaa tarkempia yksityiskohtia ja tasaisempaa väripintaa, mutta vähentää toistuvia sävyjä. Pienempi linjatiheys tuo yksittäiset väripisteet näkyviin, mutta kauempaa katsottaessa sävyjä toistuu enemmän. Yleensä linjatiheys on väliltä 60 - 80 LPI.


[ Pääsivulle ]   [ Tehtävät ]

© Avanto Oy, 2000 - Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston käyttöön