Tasokoe III

Valinnat ja layerit

Kuvan käsittelyn helpottamiseksi Photoshopissa on käytössä eräänlaisia kalvoja, "layereita". Nämä periytyvät kai lähinnä animaatioiden teossa käytetyistä läpinäkyvistä kalvoista. Layereiden järjestystä voi muuttaa, ja ne toimivat hyvin loogisesti: alimmasta layerista näkyy vain se osa, jota ylemmät layerit eivät peitä.

Vain kuvan koon muuttaminen muuttaa kaikkia layereita kerralla. Kaikki muut muokkaavat vain käsiteltävää layeria.

Photoshopin layerit toimivat huomattavasti tavallisia kalvoja monimutkaisimmalla tavalla. Layerin voi asettaa esimerkiksi muuttamaan vain alapuolella olevan kuvan värisävyä tai kirkkautta. Erilaisia "tyyppejä" on lähes kaksikymmentä. Tyyppiä voi muuttaa ilman, että layerilla oleva kuva muuttuu, ja siksi niitä onkin hyvin helppo käyttää.

Photoshop: Layer-paletti
Photoshop: Layer-paletti

Layerilla olevan kuvan läpinäkyvyyden voi lukita Layer-paletin Preserve Transparency-kohdasta, jolloin muutokset rajoittuvat layerilla jo oleviin kohtiin; läpinäkyviin osiin ei tule väriä, eikä värillisiin kohtiin läpinäkyviä reikiä.

Layerin voi myös lukita (link) muokattavaan layeriin (Layer-paletissa samassa kohtaa kuin muokattavan layerin merkki). Lukko vaikuttaa esimerkiksi layerilla olevaa kuvaa siirrettäessä siten, että lukitut layerit tulevat mukana. Samoin transformaatiot (Edit tai Image - Transform .. ) tehdään myös mukaan lukituille layereille. Tämä on kätevää silloin, kun jollakin elementillä on osia toisilla layereilla, ja halutaan siirtää elementtiä kokonaisuutena.

Alla on esimerkki kuvasta, jossa muokkausvaiheessa on kolme layeria: Alin tavallinen, keskellä luminosity-tyyppinen, ja ylimpänä Color-tyyppinen. (Kukin layer muuten piirrettiin aluksi normal-tyyppisenä. Tyyppiähän voi vaihtaa milloin haluaa ilman että itse layerin sisältö muuttuu - vain layerin vaikutus allaolevaan kuvaan muuttuu.)

Photoshop: Esimerkki layereiden käytöstä
Photoshop: Esimerkki layereiden käytöstä

 


 

Valinta on juuri sitä miltä se kuulostaakin: käyttäjän rajaama alue, jonka ulkopuolelle muutoksia ei tehdä.

Valinnan ei tarvitse olla täysin tarkkareunainen, vaan esimerkiksi jokin pikseli voi olla 30-prosenttisesti valittu, jolloin siihen muutos tapahtuu vain 30-prosenttisesti (kerrallaan). Valinnasta näytetään liikkuvalla katkoviivalla se alue, jonka sisällä olevat pikselit ovat ainakin 50-prosenttisesti valittuja. Muista, että katkoviivan ulkopuolellakin saattaa olla alle 50% valittuja pikseleitä. (Työkalupalkin suorakulmainen valinta valitsee sen sisäpuolella olevat 100%, eikä ulkopuolelta mitään.)

Kun jokin valinta on tehty, muutokset tapahtuvat vain käytössä olevalle layerille, ja sillekin vain valinnan alueella. Valinta ei katoa, vaikka vaihtaisitkin käyttöön jonkin toisen layerin.

Photoshop: Valinta ja läpinäkyvä tausta
Photoshop: Valittu alue ja läpinäkyvä tausta

Valintojen tekemiseen on muutama oikein hyvä työkalu työkalupaletissa:

  • Suorakulmainen valinta - valitsee tarkasti suorakulmaisen alueen. Saman ikonin alla on myös ellipsinmuotoinen valinta (ympyrä, jos Shift-näppäin pidetään pohjassa), yhden vaaka- tai pystypikselirivin valinta, sekä rajaustyökalu.
  • Lasso - valitsee vapaamuotoisen, hiirellä piirrettävän alueen.
  • Taikasauva (Magic Wand, työkalupalkissa) - valitsee samaa sävyä olevan alueen; suurin hyväksytty sävyero voidaan säätää Options-paletissa kohdassa Tolerance

Select-valikossa on lisää hyviä työkaluja:

  • All (valitsee koko kuvan alueen), Invert (käänteinen valinta), Deselect/None (kumoaa valinnan)
  • Feather - pehmentää valinta-alueen reunaa (ei koske kuvaan, vaikuttaa vain valinta-alueeseen)
  • Modify-kohdan Expand (laajentaa valintaa reunasta) ja Contract (supistaa valintaa)
  • Color Range - valitsee kuvasta halutun väriset alueet
  • Load Selection - valitsee jonkin layerin läpinäkyvyyden, tai tallennetun valinnan (kanava, Channel)
  • Save Selection - tallentaa valinnan kanavaksi (Channel; muista lopuksi heittää käyttämättömät tallennetut valinnat pois Channel-paletista turhaa tilaa viemästä)

Ctrl-, Shift-, Alt- ja Omenanäppäimiä pohjassa pitämällä valinta-alueeseen voi lisätä uuden alueen, poistaa valinnasta palan pois, tai valita vain uuden ja vanhan valinnan leikkaavat osat. Pitämällä joitakin edellä mainituista näppäimistä pohjassa ja klikkaamalla Layer-paletista jotakin layeria, valitaan layerin läpinäkyvyys.

Huomaa, että hiiren nuolessa näkyy +, kun olemassaolevaan valintaan lisätään uusi alue, - kun valinnasta poistetaan alue, ja x kun valitaan vain nykyisen valinnan ja seuraavan valinnan päällekkäiset kohdat. (Jos tunnet joukko-oppia, tämän pitäisi vaikuttaa tutulta.)

Kun valintatyökalu muuttuu nuoleksi, valittua aluetta voidaan siirtää. Kun valintatyökalu muuttuu kahdeksi nuoleksi, valittu alue voidaan kopioida uuteen kohtaan.


[ Pääsivulle ]   [ Tehtävät ]

© Avanto Oy, 2000 - Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston käyttöön