Tasokoe III

Työkalut ja valikot

Valikot

File-valikko

 • Tiedostojen avaus ja uuden tiedoston luominen, ks. Kuvatiedoston luominen ja avaaminen.
 • Tiedostojen tallentaminen, ks. Kuvan tallentaminen
 • Kuvan tuominen suoraan skannerilta tai muulta laitteelta (Import tai Acquire), ks. Kuvan skannaus.
 • Sivun asetukset (Page Setup) ja kuvan tulostus (Print).
 • Useamman tiedoston käsittely kerralla (Action:eiden avulla), Automate.
 • Väriasetukset Color Preferences ja muut asetukset Preferences.

 

Edit-valikko

 • Undo peruuttaa viimeksi tehdyn toiminnon (Photoshop 5.5 ja uudemmissa on myös Historiapaletti, josta voi palata mihin tahansa vaiheeseen kuvan avaamisen jälkeen.)
 • Cut, Copy, Paste - Leikkaa, kopioi, liimaa (valinta). Copy Merged kopioi valinnan koko kuvasta (kaikilta layereilta). Clear tyhjentää (pyyhkii) layerilta valitun alueen (sama kuin Backspace (Enterin yläpuolella)).
 • Fill täyttää valinnan halutulla piirtovärillä ja tavalla
 • Stroke piirtää kuvaan valinnan reunan (reunaviivan) halutulla värillä ja paksuudella
 • Free transform ja Transform - toiminnoilla valintaa (tai koko layeria, jos valintaa ei ole) voi pyörittää, venyttää, litistää, tehdä perspektiivimuunnoksia, ja peilata.
 • Purge-toiminnolla voi pyytää Photoshoppia poistamaan muistista kaiken ylimääräisen, esimerkiksi Historia-paletin (jonka jälkeen ei voi palata tilanteeseen ennen Purgea). Tällöin muistia vapautuu muuhun käyttöön.

 

Image-valikko

 • Mode-kohdasta voidaan valita käytetty värimalli. (ja harmaasävykuvan (Grayscale) voi rasteroida (Bitmap)).
 • Adjust-kohdasta voidaan layerin värejä, kirkkautta ja kontrasteja säätää. Ks. Kuvan kirkkauden, kontrastin ja värien säätäminen.
 • Image Size- ja Canvas Size-kohdista kuvan kokoa voidaan muuttaa. Ks. Kuvan koon muuttaminen.
 • Crop-kohdasta kuva voidaan rajata (jos valinta on suorakulmainen alue; rajaus on aina suorakulmainen).
 • Rotate Canvas-kohdasta voidaan kaikkia layereita pyörittää tai peilata.
 • Histogram-kohdasta saadaan selville kuvassa oleviat värisävyt. Jos histogrammissa on reikiä, kuvan dynamiikka on kärsinyt, eli värisävyjä puuttuu. Esimerkiksi diakuvasta skannattaessa valotusaika on voinut olla liian lyhyt. Jos histogrammi ei ulotu molempiin reunoihin saakka, kontrasti ei ole paras mahdollinen.

 

Layer-valikko

 • Layereiden hallinta. Myös Layer-paletissa on suurin osa näistä toiminnoista apuvalikossa, joka aukeaa paletin oikeassa yläkulmassa olevalla kolmiolla. Ks. Valinnat ja layerit.
 • (Photoshop 4.0 ja vanhemmissa versioissa Transform-toiminnot ovat tässä valikossa, uudemmissa Edit-valikossa)

 

Select-valikko

Valinnan hallinta. Ks. Valinnat ja layerit.

 

Filter-valikko

Tästä valikosta löytyvät kaikki filtterit. Ks. Filtterit ja plug-in:t

 

View-valikko

 • Tästä valikosta löytyvät mm. Zoom In, Zoom Out, ja Actual Pixels, joilla voi vaihtaa näkymän (suhteellista) kokoa.
 • Viivaimet (Rulers), apuviivat (Guides) ja apuruudukon (Grid) saa näkyviin tai piilotettua. Niiden asetukset löytyvät File-valikon Preferences-kohdasta.
 • Snap to Guides tekee apuviivoista magneettisia, ja Snap to Grid tekee apuruudukosta magneettisen. Apuviivoja saa käyttöön vetämällä ne viivaimesta kuvaan haluamaansa kohtaan (viivainten (Rulers) täytyy olla näkyvissä), ja poistettua vetämällä ne takaisin viivaimen päälle.

 

Window-valikko

Window-valikosta löytyvät kaikki paletit eli työkaluikkunat, mm. Työkalupaletti, Layers-paletti, Info-paletti ja niin edelleen. Window-valikossa lukee Show .., jos paletti ei ole näkyvissä ja Hide .., jos paletti on jo näkyvissä.

 

Help-valikko - Mac OS:ssa voi olla myös pelkkä ?

Help-valikosta saa avattua On-line Helpin, josta löytyy Photoshopin käsikirjan käytönaikainen versio. Topics tai Contents -kohdasta löytyy sisällysluettelo, ja Index-kohdasta aakkosellinen hakemisto.

Työkalupaletti

Työkalupaletin saa näkyviin Window-valikosta Show Tools. Useimman napin alla on useampia työkaluja, jotka tulevat näkyviin kun hiiren näppäintä pitää hetken aikaa pohjassa napin kohdalla. Toiminnoissa on usein lisävaihtoehtoja, kun Shift-, Ctrl-, Alt- ja/tai Omenanäppäintä pidetään pohjassa. Photoshopin ikkunan alareunassa on statusrivi, jossa näkyy lisätietoja käytettävästä työkalusta.

Photoshop: Työkalupaletti
Photoshop: Työkalupaletti

Tärkeimpiä työkaluja
 
Suorakulmainen valinta
Shift-näppäintä pitämällä pohjassa venytyksen aikana saadaan neliönmuotoinen valinta.
 
Ellipsivalinta
Shift-näppäintä pitämällä pohjassa venytyksen aikana saadaan ympyränmuotoinen valinta. Options-valikon Anti-aliased pehmentää valinnan reunaviivan.
 
Rajaustyökalu
Valitse haluttu alue, säädä korvakkeista, kaksoisklikkaa alueen sisälle.
 
Siirtotyökalu
Siirtää valintaa (koko layeria, jos valintaa ei ole). Windowsissa Ctrl- ja Alt-näppäimiä, Mac OS:ssa Omena- ja Alt-näppäimiä pitämällä pohjassa valinta kopioidaan samalle layerille uuteen kohtaan (hiiri näkyy silloin kaksoisnuolena).
 
Taikasauva (Magic Wand)
Valitsee samantapaista värisävyä olevia alueita. Options-paletissa Tolerance määrittelee, kuinka paljon sävy saa poiketa, ja Anti-aliased pehmentää valinnan reunaviivan.
 
Airbrush (ruiskukynä)
Kuin oikea ruiskukynä. Valitse haluamasi "suutin" Brushes-paletista.
 
Klooni
Valitse haluamasi Brush (Brushes-paletista), ja paina Alt pohjaan ja klikkaa kuvaan kopioitavaan kohtaan. Kun klikkaat (ilman Alt-näppäintä), kuva kopioidaan alkuperäisestä kohdasta kuin ilmaruiskulla.
 
Pyyhekumi
No pyyhkii layeria läpinäkyväksi! Paitsi Background-layeria pyyhitään apuvärin väriseksi.
 
Tekstityökalu
Tällä voi kirjoittaa tekstiä. Photoshop 5.0 ja uudemmissa tekstiä voi muokata kaksoisklikkaamalla tekstilayeria T-kohdasta, ja tekstin voi muuttaa kuvaksi (tavalliseksi layeriksi) Layer - Type - Render Layer. Vanhemmissa versioissa layer kannattaa poistaa ja kirjoittaa teksti kokonaan uudelleen.
 
Pipetti
Poimii piirtovärin kuvasta. (Sarjapipetillä voi tutkia kuvasta useamman kohdan värejä; kaikki näytepisteet näkyvät kerralla Info-paletissa.) Alt-näppäintä pitämällä pohjassa poimii apuvärin kuvasta.
 
Maalipurkki
Maalaa suljettuja alueita tai valintoja. Options-paletin Tolerance määrää, kuinka voimakkaista värieroista väri "valuu läpi", ja Anti-aliased tekee värin reunasta pehmeän. Maalia ei koskaan valu valinnan ulkopuolelle, ja se pysyy aina yhdellä layerilla.
 
Väriliu'ut eli gradientit
Maalaa erilaisia väriliukuja valinnan alueelle. Säädä sävyliu'un ääripäät Options-paletista; useimmin käytetään piirto- ja apuväriä. Valuu kaiken olemassaolevan päälle valinnan alueella, ei toimi samalla tavalla kuin maalipurkki.
 
Käsi
Siirtää näkymää - ei koske itse kuvaan mitenkään.
 
Polut
Polut ovat vektorielementtejä (viivoja tai bezierkäyriä). Niillä on oma paletti, Paths, jossa voi esimerkiksi yhdistellä useampia elementtejä, tehdä polusta valinnan (Make Selection, apuvalikossa oikeassa yläkulmassa kolmion alla), tai vaikkapa piirtää polun Airbrushilla (Stroke Path) ja niin edelleen. Itse polku ei näy lopullisessa kuvassa mitenkään, se on vain apuväline. Polkukynä toimii siten, että klikatessa pidetään nappia pohjassa ja raahataan vähän matkaa kohti seuraavaa pistettä, ja toistetaan kunnes muoto on valmis.
 
Piirtoväri
Piirtoväri on useimpien toimintojen käyttämä väri. Esimerkiksi pensseli, Airbrush, kynä ja viivatyökalu käyttävät sitä. Klikkaamalla piirtovärineliötä saat värivalitsijan, josta voit valita haluamasi värin.
 
Apuväri
Apuväri on joidenkin toimintojen käyttämä (toissijainen) väri. Klikkaamalla apuvärineliötä (osittain piirtovärineliön alla) saat värivalitsijan.
 
Piirto- ja apuvärin vaihto keskenään
Tällä saa nopeasti vaihdettua piirto- ja apuvärin keskenään, jos esimerkiksi väriliuku tulee "väärinpäin". Erittäin kätevää, jos käytät pääasiassa kahta eri väriä: laita toinen apuväriin, niin oikeaa sävyä ei aina tarvitse hakea värivalitsijalla.
 
Piirtoväri mustaksi ja apuväri valkoiseksi
Tästä saa piirtovärin mustaksi ja apuvärin valkoiseksi yhdellä klikkauksella.
 
Kannattaa opetella myös Mac OS:ssa Omena+Z ja Windowsissa Ctrl+Z: se on pikakomento Edit-valikon Undo:lle, eli viimeksi tehty toiminto peruutetaan.

[ Pääsivulle ]   [ Tehtävät ]

© Avanto Oy, 2000 - Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston käyttöön