Tasokoe IV

Book - toiminto

Aluksi

Kun taitetaan suuria kokonaisuuksia on järkevää jakaa dokumentti pienempiin osiin. Osioiden pituudet riippuu monesta tekijästä, mutta usein selkeät ja hallittavat pituudet on n.20-30 sivua. Huom! book - toiminto on tarkoitettu vain koostamista varten. Toiminnolla ei siis voi jakaa dokumenttia osioihin.

Osiointi kannaattaakin ottaa huomioon jo silloin kun taittosuunnitelmaa laaditaan. Riippuen taitosta voi taitettavasta materiaalista löytyä rakenteellisesti helposti osioitavia kokonaisuuksia.

Esim.Taitetaan kirja n. 70 sivua. Kokonaisuuden keskellä on 10 sivua kuvia, muuten taitto koostuu pääasiassa tekstistä. Eli kirjan voisi jakaa kolmeen osioon:

 1. osa: sivut 1-28 (alkusanat, sisällysluettelo, luvut 1-2 ja muutamia kuvia)
 2. osa: sivut 29-40 (kuvia ja kuvatekstit, välissä muutama runo)
 3. osa: sivut 41-70 (loput tekstit, lähdeviitteet, yms.)

tai kirja, joka sisältää 5 lukua. Luodaan jokaisesta luvusta oma osio.
Tiedostot

Kaikki toisiinsa yhdistettävät tiedostot tulee olla Pagemaker tiedostoja (tiedostopääte .P65). Kun luot tiedostoja ota seuraavat asiat huomioon:
 • Luo kokonaisuudelle oma hakemisto (eli kansio) paikalliselle kovalevylle. Kansio siis sisältää kaikki kokonaisuudessa käytettävät Pagemaker -dokumentit sekä esim. kuvat hakemiston (eli kansion). ks alla oleva kuva.
 • Nimeä Pagemaker -dokumentit selkeästi, jotta tiedät missä järjestyksessä dokumenttien pitäisi olla lopullisessa dokumentissa. Eli missä dokumentissa alkaa sivunumerot esim numerosta 1.
 • Jokaiseen erilliseen dokumenttiin täytyy luoda sivunumerointi. Ennen book - toimintoa ei ole väliä jos kaikissa dokumenteissa sivunumerot ovat samat.
 • Sisällysluettelo luodaan vasta book - toiminnon jälkeen, mutta tarkista jokaisesta erillisestä dokumentista, että tyylimäärityksissä on otsikkotyylit määritelty otettavaksi mukaan sisällysluetteloon. ks. sisällyluettelon luonti
Book

Kun kaikki lopullista dokumenttia varten tehdyt osat on valmiina rakennetaan niistä kokonaisuus. Pagemaker ei yhdistä kolmea dokumenttia yhteen tuottaen niistä yhtä dokumenttia vaan linkittää ne yhteen. Siten jokaista osaa on edelleen mahdollista muokata pienempänä kokonaisuutena kunhan muistaa päivittää esim. sisällysluetteon sekä sivunumerot. Päivittäminen tapahtuu käytännössä tekemällä book - toimin uudelleen.

 • Ensimmäiseksi siis avaa se dokumentti, joka on tarkoitus olla kokonaiisuuden ensimmäisenä.
 • Avaa book - toiminto (Utilities -> Book...)Bookin kokoaminen

 • Lisää oikeanpuoleiseen (Bool list) näkymään ne dokumentit, jotka haluat kokonaisuuteen tulevan.i Aktivoi vasemmalta (Files/Directories) dokumentti, paina insert ja varmista, että dokumentti näkyy oikealla.
 • Varmista oikeanpuoleisesta näkymästä, että kaikki dokumentti löytyvät sieltä jos siellä on ylimääräistä poista ylimääräiset dokumentit remove- painikkeella.
 • Huomaa että jos olet luonut kaikki Pagemaker -dokumentit samaan hakemistoon ne näkyvät kaikki vasemmalla Files/Directories -laatikossa.
 • Järjestä lista niin, että ylimpänä on se dokumentti, jonka sivunumerot tulisi olla pienimmät. Eli se dokumentti joka lopullisessa kirjassa on kirjan alussa.Sivunumerointi

Auto renumbering -kohdasta voit määritellä miten eri osioiden sivunumerointi toteutetaan. Huom! jos haluat toteuttaa automaattisen sivunumeroinnin pitää sinun luoda jokaiseen dokumenttiin erikseen sivunumerointi ennen book toiminnon alittamista.
 • None: sivunumeroita ei määritellä.
 • Next page: jos ensimmäinen dokumentti päättyy sivunumeroon 10 on toisen dokumentin ensimmäisen sivun numero on seuraava numero eli tässä tapauksessa nro 11.
 • Next odd page: Sivunumerointi aloitetaan aina parittomasta numerosta. Esim. jos kokonaisuus on jaettu lukujen mukaan voidaan määritellä että dokumenttien ensimmäinen sivu alkaa aina parittomalta sivulta eli aukeaman oikealta puolelta. Huom! tarvittaessa Pagemaker lisää tarvittavat sivut automaattisesti.
 • Next even page: sama kuin edellinen, mutta parillisilla sivuilla.

Kun olet valinnut haluamasi toteutustavan paina OK ja Pagemaker täyttää toiveesi!
Lopuksi

Lopuksi ohjelma kysyy varmistuksen sivunumeroinnin toteutuksesta kaikissa Book listassa olevissa dokumenteissa. OK ja sivunumerot on päivitetty.
Kun kaikki on tehty voit luoda sisällysluettelon ensimmäiseen dokumenttiin. Muista laittaa rasti "Include book publications" päälle jos haluat tehdä sisällysluettelon koko kirjasta.

Kertauksena voit katsella videon aiheesta. Videon katseluun tarvitset Realplayer- ohjelman.