Tasokoe IV

Master-pohjat

Master-pohja on julkaisun "perusta": master-pohjalle tulevat elementit näkyvät julkaisun jokaisella sivulla. Esimerkiksi tekstiä juoksutettaessa master-pohjan marginaalit ja palsta-asetukset määräävät, miten teksti juoksuttuu. Itse sivua muokattaessa master-pohjalla olevia elementtejä ei pääse muuttamaan.

Master-pohjaa (tai pohjia) itseään ei voi tulostaa. Ne eivät siis ole kansia tai mitään muitakaan oikeita sivuja, vaan julkaisun "perustukset"; ulkoasun pohja ilman sisältöä. (No, voihan master-pohjallekin laittaa "sisältöä", mutta se sama "sisältö" tulostuu sitten samanlaisena kaikille sivuille, aivan kuin se olisi valmis vesileima paperissa. Katso Sivunumerointi alempaa.)

Pagemakerin ikkunan vasemmassa alareunassa näkyy sarja kuvakkeita. Tällä hetkellä muokattavat sivut tai pohjat näkyvät mustina kuvakkeina, muut valkoisina. Master-pohja on vasemmalla, julkaisun sisältösivut oikealla (numeroituna). Klikkaamalla kuvakkeita siirrytään muokkaamaan kyseistä sivua tai master-pohjaa.

Pagemaker: Master-pohja ja sivut
Pagemaker: Master-pohja ja sivut
(Ylläolevassa kuvassa muokattavana on master-pohja)

Master-pohja voi olla yksi ainoa sivu, mutta yleensä se on kokonainen aukeama eli kaksi sivua, vasen (L) ja oikea (R), riippuen siitä ovatko julkaisun sivut yksi- vai kaksipuoleisia.

Huomaa: Tavallisesti julkaisun ensimmäinen sivu on kansi, eli yksinäinen aukeaman oikea puoli. Toinen ja kolmas sivu muodostavat ensimmäisen kokonaisen aukeaman. Jos sivunumerointi aloitetaan kuitenkin parillisesta numerosta (2,4,6,8,..), niin julkaisun ensimmäiset kaksi sivua muodostavat aukeaman.

Pagemaker: Pariton alkusivu
Pagemaker: Ensimmäinen sivu pariton

 


Julkaisussa on aina vähintään yksi Master-pohja, Document Master, mutta niitä voi itse tehdä lisää Master pages-ikkunassa (valitse Window-valikosta Show Master Pages):

Pagemaker: Window - Show Master Pages
Pagemaker: Window - Show Master Pages

Pagemaker: Window - Show Master Pages - Options
Pagemaker: Window - Show Master Pages - Options

Huomaa, että sivun vasempaan alareunaan ei tule lisää kuvakkeita, vaikka tekisitkin lisää master-pohjia. Kun siellä on valittuna master-pohja, muokataan sitä pohjaa, joka on ylläolevassa Master Pages -ikkunassa valittuna.

Jos haluat muokata master-pohjaa, valitse aina ensin vasemmasta alakulmasta master-pohja muokattavaksi. Valitse sitten vasta haluamasi master-pohja Master pages -ikkunasta.

Jos haluat ottaa jollekin sivulle tai aukeamalle käyttöön eri pohjan, valitse ensin alhaalta haluamasi sivu tai aukeama muokattavaksi. Klikkaa sen jälkeen Master pages -ikkunasta sitä pohjaa, jota haluat näkyvälle aukeamalle tai sivulle käyttää.

Master pages -ikkunassa näkyy aina aktiivisena se pohja, jota tällä hetkellä muokattavana oleva sivu tai aukeama noudattaa.


Sivunumerointi

Sivunumerointi onnistuu helpoiten siten, että laitat tähän-tulee-sivunumero -erikoismerkin käyttämällesi master-pohjalle (molemmille sivuille erikseen, jos se on aukeama). Erikoismerkin saa Windows-koneilla painamalla Ctrl-Alt-P, Macintosh-koneilla painamalla Alt-Omena-P. Master-pohjan vasemmalla sivulla erikoismerkki näyttää kirjaimilta LM, oikealla sivulla RM. Julkaisun sivuilla se on aina sivun numero.

Jos yllämainitut näppäinkomennot eivät tunnu toimivan, tämä ja muut löytyvät Helpistä hakusanalla Special Characters; katso Special Characters -taulukon kohta Page Number.

Sivunumero-erikoismerkkiä voi käyttää muuallakin kuin vain master-pohjilla. Se näyttää siis aina kyseisen sivun sivunumerolta.

Jos sinun täytyy yhdeltä tai parilta yksittäiseltä sivulta piilottaa sivunumero, se on helpointa tehdä vetämällä paperin värillä täytetty laatikko (ilman reunaviivaa, None) reilusti sivunumeron päälle.

Jos sinulla on säännöllisesti sivunumerottomia sivuja, tai vaikkapa otsikkosivuja, joilla on kuvaa varten ylämarginaali sivun puolivälissä, tee perus-masterpohjasta kopio (Duplicate), muuta sitä haluamallasi tavalla ja käytä sitä haluamillasi sivuilla.

 

Sivunumerointi vaihe vaiheelta

  1. Valitse vasemmasta alareunasta Master-pohja muokattavaksi.
  2. Siirry aukeaman vasemmanpuoleiselle sivulle kohtaan, johon haluat sivunumeron.
  3. Valitse tekstityökalu (työkalupaletista T, työkalupaletin saa näkyviin Window-valikosta Show Tools).
  4. Venytä tekstialue, jonka sisään sivunumero tulee. Parhaiten toimii joko ylämarginaalista ylöspäin tai alamarginaalista alaspäin, ja vasemmasta marginaalista oikeaan marginaaliin venytetty tekstialue. Se on vaakasuunnassa tarkasti tekstialueen levyinen, ja sopivasti ylämarginaalin yläpuolella tai alamarginaalin alapuolella.
  5. Lisää sivunumeromerkki (Windows: Ctrl-Alt-P, Macintosh: Alt-Omena-P).
  6. Valitse kaikki (Windows: Ctrl-A, Macintosh: Omena-A).
  7. Muotoile ja asemoi sivunumero, joko Type-valikosta Character tai Paragraph, tai ohjauspaletin avulla. Ohjauspaletin saa näkyviin Window-valikosta Show Control Palette. Omaa tyyliä ei sivunumerolle kannata tehdä.
  8. Siirry Master-pohjan (aukeaman) oikeanpuoleiselle sivulle, siihen kohtaan, johon haluat sivunumeron. Toista kohdat 3 - 7.
  9. Valmis. Tässä vaiheessa kannattaisi taas tallentaa.


[ Pääsivulle ]   [ Tehtävät ]   [ Tasokokeet I-IV ]

Avanto Oy, 2000 - Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston käyttöön