Tasokoe IV

Tiedoston tallentaminen ja painoon vieminen

Tiedosto tallennetaan Pagemakerissa aivan samalla tavalla kuin muissakin ohjelmissa, valitsemalla File-valikosta Save tai Save As (tai painamalla Mac-koneissa Omena-S ja Windows-koneessa Ctrl-S). Pagemaker-julkaisun tiedostonimen pääte on .p65 (kun käytetään Pagemakerin uusinta versiota eli versiota 6.5).

Tallennettaessa voidaan valita, kopioidaanko mukaan myös linkitetyt tiedostot (vain tulostuksessa tarvittavat, tai kaikki linkitetyt):

Pagemaker: File - Save As
Pagemaker: File - Save As

Pagemaker 6.5:n tiedostonimen pääte pitäisi olla .p65

Kun tallennat ensimmäistä kertaa, tai varmuuskopiota, valitse No additional files, eli ei kopioida muita tiedostoja. Kun tallennat painoa varten, tai tulostettavaksi eri koneelta, valitse Files required for remote printing, eli kopioidaan mukaan kaikki tulostuksessa tarvittavat tiedostot. Tällöin kannattaa tallentaa tyhjään kansioon, ja varmistaa, että vapaata tilaa on levyllä tarpeeksi, sillä kaikki julkaisussa olevat kuvat kopioidaan myös tuohon samaan kansioon.

Pagemaker ei osaa kopioida tulostettaessa tarvittavia fontteja; ne sinun täytyy kopioida itse. Kannattaa siksi etukäteen tarkistaa painosta tai koneelta jolta julkaisu tulostetaan, ovatko tarvittavat fontit jo valmiiksi saatavilla, vai pitääkö ne erikseen kopioida.

Kopioitavat fontit, esimerkiksi Adoben Font Folion fontit, ovat kukin omassa kansiossaan. Kopioi kunkin tarvitsemasi fontin kansio sellaisenaan siihen samaan kansioon, johon tallensit Pagemaker-tiedostosikin.

Jos julkaisu on suuri ja/tai siinä on paljon kuvia, se ei välttämättä mahdu yhdelle Zip-levylle. Tiedostot voi vaikka polttaa sellaisenaan rompulle, kunhan huolehtii, että nimet eivät muutu, ja hakemistorakenne säilyy sellaisenaan.

 

Jos teet julkaisullesi aina oman kansion, jossa on vain sen tarvitsemat fonttikansiot, kaikki julkaisussa käytetyt kuvat, ja itse Pagemaker-tiedosto, voit taittaa huoletta. Tuo tarvitsemasi kuvat ennen taittoa, älä siirrä kuvia kesken taiton. Kun viet julkaisuasi painoon tai tulostettavaksi, vie koko kansio. Jos et käytäkään kaikkia kuvia, tallenna Pagemakerista uuteen kansioon Files required for remote printing valittuna, kopioi fonttikansiot uuteen kansioon, ja vie uusi kansio painoon tai tulostettavaksi.


Tiedostoista ja kansioista

Aika ajoin Pagemakerissa tulee esiin käsite "linkitetty tiedosto". Tämä voi olla aluksi hieman hankala ymmärtää, mutta se on kuitenkin hyvin yksinkertainen asia.

Pagemaker: Linkitetyt tiedostot
Pagemaker: Linkitetyt tiedostot

Kukin kuva, joka julkaisussa näkyy, voi olla joko linkitetty (linked), tai sitten Pagemaker-tiedoston sisällä (included). Lopputulokseen tai kuvien laatuun tällä ei ole mitään merkitystä, vaan tämän tarkoitus on helpottaa kuvien hallintaa.

Linkitetty kuva
Pagemaker sisällyttää dokumenttiin vain tarkan tiedon siitä, missä kansiossa kuvatiedosto on, ja minkä niminen se on. Vaikka kuvatiedostoon tehdään muutoksia, siitä ei tarvitse Pagemakerille erikseen kertoa; muutokset näkyvät yleensä heti (ja aina viimeistään tulostettaessa).
Kun julkaisua viedään painoon, pelkkä Pagemaker-tiedosto ei riitä, vaan myös kuvatiedostot täytyy viedä mukana. Koska Pagemaker tietää vain kuvatiedoston nimen ja kansion, kuvatiedostoja ei saa siirtää suhteessa Pagemaker-tiedostoon; järkevintä onkin pitää kaikki kuvatiedostot ja Pagemaker-tiedosto aina samassa kansiossa.
 
Kuva Pagemaker-tiedoston sisällä (include)
Pagemaker-tiedostossa on kopio kuvasta. Pagemaker-tiedosto kasvaa silloin myös nopeasti, eli jos sisällytettyjä kuvia on paljon, Pagemaker hidastuu.
Jos kuvaa muutetaan, Pagemakerille täytyy kertoa erikseen, että kuva on muuttunut (paitsi jos erikseen valitaan, että kuva päivitetään automaattisesti Link Options -ikkunassa).

(Vaikka tässä ei olekaan sitä käsitelty, niin itse asiassa Pagemaker ei näytä kuvia "sellaisenaan", vaan eräänlaisia esikatseluversioina. Esikatselukuvien laatu voidaan valita useammasta eri vaihtoehdosta (File-valikosta Preferences - General, kohta Graphics Display), mutta parempi laatu hidastaa käsittelyä huomattavasti. Tulostus tapahtuu aina parhaalla laadulla, eikä valittu esikatselukuvien laatu vaikuta siihen mitenkään. Näitä esikatselukuvia ei tallenneta mihinkään, vaan Pagemaker luo ne tiedostoa avatessa; siksi tiedoston avaaminen saattaa kestää todella kauan, jos siinä on paljon kuvia. Samoin, jos kuvien laatu epäilyttää, tarkasta kuva kuvankäsittelyohjelmassa, älä luota Pagemakerin näytöllä näyttämään esikatselukuvaan.)


[ Pääsivulle ]   [ Tehtävät ]   [ Tasokokeet I-IV ]

Avanto Oy, 2000 - Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston käyttöön