Tasokoe IV

Tulostaminen

Kuten jo aiemmin (uuden tiedoston luomisessa) käsiteltiin, julkaisun asetukset, eli marginaalit, paperin koko ja niin edelleen, asetetaan jo uutta julkaisua luotaessa (tai hätätilassa myöhemmin, File-valikosta Document Setup).

Pagemaker osaa kuitenkin joustaa tulostamistavassa. File-valikossa on kaksi tärkeää valintaa: Printer Styles ja Print:

Pagemaker: File-valikon tulostustoiminnot
Pagemaker: File-valikko

 

Printer Styles -kohdasta hallitaan tulostusasetuksia kokonaisuuksina. Haluamansa tulostusasetukset voi nimetä "ryhmäksi" ("tulostustyyliksi"), jolloin eri tulostusasetukset saa yhdellä klikkauksella käyttöön. Esimerkiksi, jos tulostat yleensä vaikkapa mustavalkoisen vedoksen A4-kokoiselle paperille, se voisi olla yksi "asetusryhmä"; toinen asetusryhmä voisi olla A3-väritulostus eri tulostimelle. Tästä toiminnosta on apua siis silloin, kun pitää seikkailla useampien eri tulostusasetusten välillä.

Pagemaker: File - Printer Styles
Pagemaker: File - Printer Styles

 

Itse tulostuksen asetukset valitaan tulostettaessa: File-valikosta Print. (Sama ikkuna aukeaa myös, kun muokataan tulostusasetusryhmää Printer Styles -ikkunasta, paitsi että mitään ei vielä siinä vaiheessa tulostu paperille.)

Print-ikkunan oikeassa reunassa on kolme tärkeää nappia: Document, Options ja Color. (Muista nappuloista Print tulostaa, Cancel peruu tulostuksen, Setup näyttää tulostimen asetukset hieman tulostimesta riippuen, ja Features näyttää Postscript-valintoja jos tulostin on Postscript-tulostin. Reset palauttaa kaikki arvot oletusarvoiksi. Jos tulostuksessa on ongelmia, paina Reset, ja tulosta yksi kokeilusivu. Selvitä ongelmat, ja korjaa alla olevia toimintoja käyttäen.)

 

Document-kohdassa valitaan, millä tulostimella julkaisu tulostetaan, ja mitkä julkaisun sivuista tulostetaan, ja tulostetaanko vaaka- vai pystyarkille:

Pagemaker: File - Print - Document
Pagemaker: File - Print - Document

Collate
Collate järjestelee kopiot oikeaan järjestykseen, mutta tulostusaika moninkertaistuu (kirjaimellisesti). Ilman collatea tulostuu kustakin sivusta kaikki kopiot ennen seuraavaa sivua. Älä käytä, ellei ole painavaa syytä.
 
Ranges
Tästä valitaan, mitkä sivut tulostetaan. Esimerkiksi: 1, 3-5, 7 tulostaisi vain sivut 1,3,4,5 ja 7.
 
Print: Both/Odd/Even
Tästä valitaan, tulostetaanko kaikki (Both), vai vain parittomat (Odd) tai parilliset (Even) sivut. Kun tulostat kaksipuoleisesti tulostimella, joka ei osaa itse tulostaa arkin molemmille puolille, tee seuraavasti: Tulosta ensin kaikki parittomat arkit. Käännä pino, ja laita se tulostimen paperikaukaloon (jos sivuja on pariton määrä, jätä viimeinen arkki pois). Tulosta lopuksi kaikki parilliset arkit. Print Blank Pages kannattaa olla valittuna, jotta tyhjätkin arkit tulostuvat.

 

Options-kohdassa valitaan, miten kukin sivu tulostuu:

Pagemaker: File - Print - Options
Pagemaker: File - Print - Options

Scale
Tulostusta skaalataan eri kokoon. A3:n tulostus A4:lle on suunnilleen 70,7%, ja A5:n tulostus A4:lle on suunnilleen 141,4%.
 
Thumbnails
Tällä toiminnolla yhdelle paperiarkille (sivulle) voidaan tulostaa kerralla useampia julkaisun sivuja.
 
Printer's marks
Jos tämä on valittuna, paperille tulostetaan myös painomerkinnät, kuten arkin leikkausmerkit ("rajaus"), sävyskaalat ynnä muut. Ota huomioon, että tämä vaatii arkista pari senttiä reunoilta.
 
Crops only
Kun tämä on valittuna, paperille tulostetaan vain leikkausmerkit.
 
Page information
Kun tämä on valittuna, paperille tulostetaan sivunumero, tiedoston nimi, värierotteluissa komponentin nimi, ynnä muita tietoja.
 
Tile
Jos julkaisun sivun koko on suurempi kuin käytettävä tulostin voi tulostaa, Pagemaker voi jakaa kunkin sivun useammalle arkille. Manual-valinnalla voi käsin säätää, miten sivu jaetaan. Käytännöllisemmällä Auto-valinnalla valitaan vain suoraan, kuinka paljon osasivut menevät päällekkäin, eli paljonko "saumaa" tai leikkausvaraa tulee.
Leikkausvara kannattaa laskea tarkasti, jotta turhia arkkeja ei tule. Kannattaa myös tarkistaa, menisikö paperia vähemmän, jos käytetään pystyarkkia vaaka-arkin sijasta tai päinvastoin.
 
Duplex: None/Short edge/Long edge
Jos tulostin osaa kääntää paperin itse ja tulostaa molemmille puolille, tällä valitaan, miten päin arkki kääntyy. None-valinnalla paperia ei käännetä. Short edge-valinnalla arkki käännetään lyhyen sivun kautta (kuten lehtiöt), long edge-valinnalla pitkän sivun kautta (kuten useimmat kirjat ja lehdet).

 

Color-kohdassa valitaan, miten värit tulostetaan:

Pagemaker: File - Print - Colour
Pagemaker: File - Print - Color

Composite
Väri- tai harmaasävytulostus. Jos käytössäsi ei ole värierotteluja tekevä painokone tai muu vastaava vehje, käytä tätä ja Color/Grayscale -toimintoa.
 
Print Colors in Black
Värit tulostetaan erikseen, mutta mustalla. Esimerkiksi 50% keltaisesta tulee 50% musta ja niin edelleen. Tästä tuskin on hyötyä.
 
Allow Printer Halftones
Muilla kuin Postscript-tulostimilla rasterointi jätetään tulostimen ongelmaksi (tai käytetään PCL-tulostinajurin rastereita).
 
Separations ynnä muut
Nämä liittyvät värierotteluun ja painoon. Näitä tarvitaan lähinnä painokoneiden kanssa, ja niistä löytyy aika kattavat tiedot Pagemakerin on-line helpistä, mutta tavallinen käyttäjä ei näitä tarvitse.
 

Muutamia tulostustilanteita

A4-kokoisen tai pienemmän julkaisun tulostus A4-kokoiselle paperille (210mm x 297mm)
 • Valitse Setup-kohdasta A4-arkki, sekä muut haluamasi tulostimesi asetukset. Tämä ikkuna riippuu tulostimesta, mutta esimerkiksi väritulostimille täältä löytyy halutun laadun ja tarkkuuden asetukset.
 • Valitse Document-kohdasta sivut, jotka haluat tulostaa. Valitse myös, onko julkaisusi pysty- vai vaaka-arkki.
 • Valitse Options-kohdasta Scale:100%. Voit myös valita ylimääräiset merkinnät tulostettavaksi (esimerkiksi pelkät leikkausmerkit saa valitsemalla Printer's marks ja Crops only), mutta varmista silloin, että ne mahtuvat A4-arkille julkaisusi ympärille.
 • Valitse Color-kohdasta Composite, Color/Grayscale, ja Allow Printer Halftones.
 • Tulosta (Print).
 
A3-arkin (tai suuremman) tulostus A4-kokoiselle paperille (210mm x 297mm)
 • Valitse Setup-kohdasta A4-arkki, sekä muut haluamasi tulostimesi asetukset.
 • Valitse Document-kohdasta sivut, jotka haluat tulostaa. Jos julkaisusi on pystyarkki, valitse tässä vaaka-arkki ja päinvastoin.
 • Valitse Options-kohdasta Reduce to Fit (tai jos kyseessä on A3-kokoinen kartta tai muu mittakaavapiirros, valitse Scale:70%, jotta uudetkin mitat voi helposti laskea), sekä haluamasi ylimääräiset merkinnät paperille.
 • Valitse Color-kohdasta Composite, Color/Grayscale, ja Allow Printer Halftones.
 • Tulosta (Print).
 
Julisteen tai muun suuren julkaisun tulostus useille A4-arkeille
(kukin julkaisun sivu koostuu useammasta A4-arkista)
 • Päätä aluksi, kuinka paljon tarvitset leikkausvaraa. Yleensä kannattaa laittaa reilusti, vähän riippuen siitä kuinka lähelle paperin reunaa tulostin kykenee tulostamaan. Reilu arvo voisi olla 15 mm, paras arvo riippuu tulostimesta. Huomaa myös, että käytännössä tarvitaan neljä A4-arkkia peittämään yksi A3-arkki, koska paperien pitää mennä tuo 15 mm päällekkäin.
 • Valitse Setup-kohdasta A4-arkki, sekä muut haluamasi tulostimesi asetukset.
 • Valitse Document-kohdasta sivut, jotka haluat tulostaa. Leikkausvara huomioon ottaen, valitse paperin suunta (vaaka- vai pystyarkki), joka vie vähiten paperia. Käytännössä kannattaa kokeilla tyhjillä arkeilla.
 • Valitse Options-kohdasta Tile, Auto ja haluamasi leikkausvara. Jos haluat leikkausmerkit (ottaen taas huomioon, että nekin vievät tilaa arkilta), valitse lisäksi Printer's marks ja Crops only.
 • Valitse Color-kohdasta Composite, Color/Grayscale, ja Allow Printer Halftones.
 • Tulosta (Print).

[ Pääsivulle ]   [ Tehtävät ]   [ Tasokokeet I-IV ]

Avanto Oy, 2000 - Taideteollisen korkeakoulun Taidekasvatuksen osaston käyttöön