AH-DEsign: Accessible and Sustainable Design

Active: 01/09/2011 - 31/08/2013

tulossa kl 2012

Contact person:
Mira Kallio (sijainen Henna Harri)

Partners:
Politecnico di Milano, LŽEcole de Design Nantes Atlantique

Funding:
AH-DEsign on saanut tukea Euroopan unionin Kulttuuri-ohjelmalta 50 % hankkeen

kokonaisbudjetista, sen ollessa yhteensä 270.960 euroa.

AH-DEsign -hankkeelle on hakemuksesta myönnetty valtionavustuksena myös 12.000 euroa vuodelle 2011.

Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu vastaa hankkeen kuluista 130.960 euron edestä.

Lopusta hankkeen kustannuksia (140.000 €) vastaavat partneriorganisaatiot.