Vallan merkit- toisenlainen valta / Signs of Power – an Other Power

Projekti aktiivinen: 01/02/2009 - 17/05/2009

http://signsofpower.wordpress.com/

Vastuuhenkilöt osastolla:
Jan Kenneth Weckman, Mika Karhu, Martti Raevaara, Esa Salmio

Yhteistyötahot:
Oslo University College, University of Art and Design Helsinki/School of Art Education

Projektin kuvaus:
Projektin tarkoitus oli mahdollistaa opettajien ja opiskelijoiden yhteistyö luentojen ja keskustelujen kautta. Projektissa opiskelijat ja opettajat tapasivat toisiaan verkkoneuvotteluissa ja pitivät blogia jossa kommentoitiin opiskelijoiden töitä ja niihin liittyviä ideoita ja ajatuksia.

Projektin yhteys osaston toimintaan:
Projekti oli osa Vallan merkit kurssia joka toteutettiin 2008-2009