Sivuaineverkko

Projekti aktiivinen: 01/01/2005 - 30/12/2009

http://sivuaineverkko.uiah.fi/

Vastuuhenkilöt osastolla:
Martti Raevaara

Yhteistyötahot:
Lapin yliopisto/taidekasvatus, Hämeenlinnan, Kajaanin, Turun ja Rauman opettajankoulutusyksiköt sekä Jyväskylän yliopisto, Åbo akademi

Projektin kuvaus:
Kuvataideopetuksen sivuaineverkko on luokan- ja aineenopettajakoulutuksen yhteistyön kehittämishanke, johon Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto on saanut opettajankoulutuksen kehittämisrahaa Opetusministeriöltä vuosina 2005, 2006 ja 2007.

Projektin rahoitus:
Opetusministeriö vuosille 2005, 2006, 2007