Taidekasvatuksen kuva-arkisto

Projekti aktiivinen: 01/01/2001 - 31/12/2010

http://tka.taik.fi/tka

Vastuuhenkilöt osastolla:
Pirkko Pohjakallio, Martti Raevaara

Yhteistyötahot:
Taidekasvatuksen osasto, Medialaboratorio (Taik)

Projektin kuvaus:
Tietokanta sisältää Taideteollisen korkeakoulun arkiston osana olevan Taidekasvatuksen historia arkiston kuvia. Taidekasvatuksen historia-arkistossa on noin 30 000 oppilastyötä, jotka jakautuvat koulu- ja opettajakohtaisiin kokoelmiin. Lisäksi yhden tärkeän kokoelman muodostavat kouluhallituksen vuosittain (1936-1981) järjestämien piirustus- ja kuvaamataitokilpailujen oppilastyöt.

Verkon tietokantaa kehitetään siten, että se mahdollistaa jatkossa myös Taidekasvatuksen historia-arkiston digitaalisen kartuttamisen. Tavoitteena on luoda rikas tietopankki suomalaisesta kuvataidekasvatuksesta, jossa on yksittäisten oppilastöiden lisäksi tilaa myös kuvataideopetuksesta kertoville dokumenteille.