AH-DEsign: Accessible and Sustainable Design

Projekti aktiivinen: 01/09/2011 - 31/08/2013

tulossa kl 2012

Vastuuhenkilöt osastolla:
Mira Kallio (sijainen Henna Harri)

Yhteistyötahot:
Politecnico di Milano, L´Ecole de Design Nantes Atlantique

Projektin kuvaus:
AH-DEsign hankkeen toteuttavat kolme eurooppalaista taide- ja muotoilukorkeakoulua:

Aalto-yliopisto (hankkeen vetäjä), Politecnico di Milano, Italiasta ja L’Ecole de De-sign Nantes Atlantique, Ranskasta.

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.9.2011– 31.8.2013.

Hankkeen aikana kehitetään uusia avoimia ja yhteisöllisiä työskentelymuotoja sekä uu-denlaisia muotoilu- ja näyttelyratkaisuja huomioiden eri ikäiset väestönosat ja sukupol-vien kohtaaminen näissä kolmessa eurooppalaisessa kulttuuriympäristössä. Tavoitteena on hyvä arkinen ympäristö kaikille ja design osana sitä.

AH-DEsign –hankkeen työskentelymuotoina ovat kansainväliset suunnittelutyöpajat,

näyttelyt ja yleisölähtöinen saavutettavuusajattelu. Erityistä huomiota hankkeessa

nauttivat ikääntyvät, joiden elämänlaatua parantavia muotoilukonsepteja hankkeessa

kehitetään.

Projektin rahoitus:
AH-DEsign on saanut tukea Euroopan unionin Kulttuuri-ohjelmalta 50 % hankkeen

kokonaisbudjetista, sen ollessa yhteensä 270.960 euroa.

AH-DEsign -hankkeelle on hakemuksesta myönnetty valtionavustuksena myös 12.000 euroa vuodelle 2011.

Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu vastaa hankkeen kuluista 130.960 euron edestä.

Lopusta hankkeen kustannuksia (140.000 €) vastaavat partneriorganisaatiot.

Projektin yhteys osaston toimintaan:
Jokainen hankkeeseen osallistuvista korkeakouluista kehittää sekä paikallisesti että

yhteistyössä hankepartnereidensa kanssa uusia yhteisöllisiä ja muotoilullisia ratkaisuja

edistääkseen eri ikäisten kansalaisten viihtymistä arjessa ja eri sukupolvien

kohtaamista. AH-DEsign –hankkeen työskentelymuotoina ovat kansainväliset

suunnittelutyöpajat, näyttelyt ja yleisölähtöinen saavutettavuusajattelu.

Erityistä huomiota hankkeessa nauttivat ikääntyvät, joiden elämänlaatua parantavia

muotoilukonsepteja hankkeessa etsitään.

Hankkeen keskiössä olevat uudentyyppiset muotoiluratkaisut suunnitellaan

opiskelijoiden toimesta yliopistojen työpajoissa siten, että ideat välittyvät maasta

toiseen sekä virtuaalisesti että hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden ja

luennoitsijoiden mukana. Työpajoissa opetetaan, opitaan ja suunnitellaan yhteisöllisen

ja osallistavan muotoilun periaatteita noudattaen. Näin opiskelijat saavat palautetta

työstään kansainvälisiltä kollegoiltaan ja ovat suoraan yhteydessä ikääntyneeseen

väestönosaan, jolloin tuotteita ja palveluita päästään testaamaan suoraan

kohderyhmien kanssa. Työpajat toteutetaan vuoden 2012 aikana, Helsingissä

järjestettävät kaksi työpajaa sijoittuvat toinen kevätlukukaudelle 2012 ja toinen

syyslukukaudelle 2012.